МОТИВИ към присъда от 30.01.2013г. постановена по НОХД № 680/2012г. по описа на Пазарджишки окръжен съд.

 

Пазарджишка окръжна прокуратура обвинява С.Н.С. в това,че на 25 септември 2012г.  в с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Антон И.” №8 противозаконно е държал оръдие – метал детектор „Golden Mask finder 2”, за което е знаел че е предназначено и е послужило за търсене на археологически обекти  престъпление по чл.277а,ал.7 от НК .

Както и в това, че на 25 септември 2012 г. в с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Антон И.” №8 е държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по смисъла на чл. 96 от Закона за културното наследство – общо 12 /дванадесет/  броя археологически обекта на стойност 425 лева,– престъпление по чл.278,ал.6 от НК.

В съдебно заседание обвинението се поддържа така като е внесено с ОА като се прави уточнение,че в диспозитива на ОА е допусната техническа грешка като - мотика (тип чапа), желязна, с трапецовидна форма, с тясна работна част и глава с правоъгълен отговор за дървена дръжка, изработена чрез изковаване. Корозирала, с почвени наслоявания. Размери: дълж. 21 см; шир. на острието 10,4 см; шир. при главата 4,8 см; - средновековие, възраждане, ново време, на стойност 15 лева е повторена два пъти .

    Защитата не възразява по поправката и оспорва обвинението като счита,че деянието е несъставомерно тъй като държането на металдетектор не е престъпление и за това не се изисква разрешение и на второ място намерените вещи подсъдимия е щял да предаде на музейната сбирка на с.Радилово в законния срок.

    Съдът като взе в предвид становището на страните в процеса и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност прие за установена следната фактическа обстановка:

         С.С. ***, безработен е и има  хоби да търси по полето археологични обекти като част от тях предавал на музейната сбирка на читалището на с.Радилово.

През м.септември 2012г. в службата на ТЗ”БОП” Пазарджик постъпила оперативна информация, за извършвана неправомерна дейност от  подсъдимия, при което в обитаваното от него жилището – къща и дворно място в с.Радилово, общ.Пещера , ул.”Антон И.” №8 на 25 септември 2012г. било извършено претърсване и изземване.

Подсъдимият присъствал при извършеното процесуално действие, като в протокола записал сам , ръкописно – «нямам» искания, бележки и възражения , както и обяснение за намерените и иззети предмети – «вещите са мой – намерении са в нивите на с.Радилово – Чапа, Асанчова полянка- Куманица, намерении са преди десетина  дни с намерение да бъдат предадени на музея в с.Радилово.»   

        При претърсването били иззети предмети и вещи, подробно изброени и описани в надлежно съставения протокол, а именно: метал детектор „Golden Mask finder 2”, два броя антични монети със следи от пръст,от едната страна на които има човешки лица,                                                                                                          седем броя метални предмети, със следи от пръст по тях   един наподобяващ халка, два наподобяващи чапа, един наподобяващ брадва, един наподобяващ сърп, звънец и един подобен на гривна тежест за стан четири заоблени керамични предмети, всеки с по една дупка .

      Назначената по делото  съдебно нумизматична  и археологическа експертиза  депозира заключение, че предметите , обект на експертизата,  са автентични. Описани са детайлно, археологически,  нумизматично. Посочени са иконографски, стилови и технологични характеристики,  датирането им, като в позиции  от 1 до 12, включително , са   археологически културни ценности  и представляват музеен интерес , по смисъла на чл.53 от ЗКН . Тези предмети подлежат на идентификация и регистрация, по смисъла на чл.97,ал.3 от ЗКН и представляват архиологически обекти ,  по смисъла на чл. 146 ал.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/. Същите са със статут на културни ценности с категория национално значение, по смисъла на чл.146,ал.3 ЗКН. Предмети не притежават особено висока научна и художествена стойност, като 1,2,3 и 7 са антични ;  4,5 и 6 са отнесени към праистория или към античност ;  8 е отнесен към средновековие ; 12 е средновековен. Описани предметите са :

 

1.  монета, бронз – Рим, императорска, Валентиниан І (364-375) Л.  надписът не личи. Бюст над. С диадема, облечен в броня. О. GLORIA ROMANARVM Императорът върви над., глава нал. Държи военно знаме, влачи пленник зад себе си. Не личи монетния двор. В д. п. R (?). Покрита с почвени наслоявания. Не личат добре изображенията, с размери 1,7 х 1,8 см 2,59 грама, на стойност 50 лева;

2.  монета, бронз – Рим, императорска, Комод (172-179) (179-192), Пауталия, Л. AYT KAO KOMODOC. Глава с лавров венец над. О. OVLPIAC PAVTALIAC. Черпак и магически съд (кутия) с повдигнат капак, от която се показва змия. Покрита с черна патина. Добре запазена, с размери 1,8х1,9 см 5,09 грама, на стойност 100 лева;

3.  тежест за стан, от глина с пирамидална форма. Добре запазена, с леки обрушвания по ръбовете, с почвени наслоявания, с размери вис. 14,0 см; основа 5,8х8,8 см – римска епоха (І-ІV в.), на стойност 20 лева;

4.  тежест (за рибарска мрежа?), от глина, с плоска овална форма, добре запазена, покрита с почвени наслоявания с размери 8,9 х 5,9 х 2,9 см – праистория, желязна епоха, античност, на стойност 15 лева;

5.  тежест (за рибарска мрежа?), от глина, с плоска овална форма, добре запазена, покрита с почвени наслоявания с размери 7,5 х 6,1 х 2,4 см – праистория, желязна епоха, античност, на стойност 15 лева;

6.  прешлен за вретено, от глина, биоконична форма, отлично запазен, покрит с почвени наслоявания с размери вис. 2,6 см; диам. 3,7 см; - праистория, желязна епоха, античност, на стойност 20 лв.;

7.  прешлен за вретено, от вторично обработена стена на съд или керамика, от глина, с квадратна форма, с размери вис. 3,5 х 3,5 х 1,1 см.; - желязна епоха, античност, на стойност 5 лева;

8.  брадва-чук, изработена от масивно желязо чрез изковаване, корозирала, с почвени наслоявания, липсва острието, над него има отговор за дръжката, тилната част завършва с квадратна плоскост, наподобяваща чук. С размери вис. 16 см; запазена ширина към острието 10 см; шир. При отвора 4 см; чук – 4,4 х 4,9 см; - средновековие, възраждане, на стойност 10 лева;

9.  мотика (тип чака), желязна, с трапецовидна форма, с тясна работна част и глава с правоъгълен отговор за дървена дръжка, изработена чрез изковаване. Корозирала, с почвени наслоявания. Размери: дълж. 21 см; шир. на острието 10,4 см; шир. при главата 4,8 см; - средновековие, възраждане, ново време, на стойност 15 лева;

10.  мотика (тип чапа), желязна, с трапецовидна форма, с тясна работна част и глава с овален отвор за дървена дръжка, изработена чрез изковаване. Корозирала, с почвени наслоявания. Размери: дълж. 19 см; шир. на острието 6,5 см; шир. при главата 3,8 см; - средновековие, османски, възраждане, ново време, на стойност 15 лева;

11.   косер, железен, без издатък на работната част, корозирал. Размери: дълж. 24,5 см; шир. в най-изпъкнала част на острието 4,5 см – средновековие, възраждане, ново време, на стойност 10 лева;

12.  гривна, отворена халка, изработена от три прегънати и усукани бронзови тела, единия край завършва с петлик, а другият е отчупен, корозирала, покрита с почвени наслоявания и леко деформиране. Размери: диам. 6,2 см; деб. 0,5 см; - средновековие (Х – ХІV в.), на стойност 150 лева.

 

13.  халка, изработена от масивна желязна лента чрез изкопаване, с неясно предназначение. Размери: диам. 11,7 см  х 9,5 см ; деб. 0,8 см. Датиране – ХХ в. Цена – 1 лев.

14.  звънче, изработено от сплав, липсва езичето и част от тялото. Размери: вис. 6,9 см . Датиране – ХХ в. Цена – 1 лев.

 

Подсъдимият  представя членска карта № 0000000769 на Българска национална федерация по металдетектинг , регистрирана с Решение №95/2009г. на Ловешки окръжен съд, със стикер за платен членски внос за 2012г.   

    Изисканата информация от Министерство на културата София, относно регистрация на металдетектора е отрицателна – писмо №04-02-324 от 27.11.2012г. е посочено, че на  С.С. не е издадено Удостоверение за регистрация на специално техническо средство , по реда на чл.152 ,ал.2 от ЗКН.

    Горната фактическа обстановка съдът възприе на база показанията на свидетеля С.Т., от части от обясненията на подсъдимия, изцяло се кредитира съдебно археологическата експертиза и писмените доказателства по делото.

    На първо място съдът възприе експертизата като обоснована, изготвена от съответния специалист и не оспорена от страните в процеса.Съдът изцяло кредитира и писмените доказателства по делото ,а именно: протокол за претърсване и изземване надлежно одобрен, писмо от МК, копие от членска карта на името на подсъдимия и писмо от читалището на с.Радилово.Тези писмени доказателства не се оспориха от страните и са събрани по предвидения процесуален ред.

    Съдът кредитира обясненията на подсъдимия отчасти.Не се възприе тази част от обясненията му ,че намирал обектите по полето след като нивите са били изорани, че не е ползвал металдетектора  за археологически проучвания и, че е намерил обектите  не повече от 10 дни преди претърсването с намерението да ги предаде на музейната сбирка.

    От писмото на читалището на с.Радилово е видно ,че подсъдимият, за периода от 2005г. до 2012г., е предал множество археологически обекти между които и около 490 броя железни предмета.Меко казано несериозно звучи твърдението,че всички тези обекти са намерени по нивите на с.Радилово след като те са били изорани и подсъдимия не е търсил същите с металдетектор.Определено броя на предметите говори,че С. на първо място системно се занимава с търсенето на археологически обекти и на второ място използва за това металдетектор.Подсъдимият не твърди,че е закупил скъпо струващия апарат за друго, ,а няма данни в тази насока, които да оборват заключението,че уреда е ползван , за да се търсят археологически обекти.В подкрепа на горното е и обстоятелството,че последно дарените предмети са на 28.08.2012г., а намерените в домът на С. предмети са на 25.09.2012г. тоест около един месец след това.Това също подкрепя извода,че С. системно се занимава с търсене на археологически обекти.От друга страна в декларацията си С. е заявил /лист 43 от ДП/, че има месечен доход от 250лв. от гъби и обща работа.При тези доходи същият си е позволил да закупи металдетектор което не е уред необходим в домакинството.Не на последно място е и отразеното в характеристиката му,„че същия има криминалистична регистрация №3035/2006г. в РУП-Пещера по чл.278б от НК за неразрешено проучване на паметник на културата.Това е едно косвено доказателство за естеството на заниманията на подсъдимия и за това за какво е използван металдетектора.

    В подкрепа на горното са и показанията на св.С.Т.. Това е служител на полицията който установява, че е получен сигнал за нерегламентирана археологическа дейност на подсъдимия. Този свидетел установи,че подсъдимият е заявил,че от доста време се занимава с иманярска дейност и част от намерените вещи предавал на сбирката на селото.Показанията на този свидетел съдът кредитира изцяло тъй като те се подкрепят от останалите писмени доказателства по делото и от части от обясненията на подсъдимия.

    По тези съображения съдът не кредитира изцяло обясненията на подсъдимия.

    Съдът не възприе и тезата на защитата,че деянието по чл.277а ал.7 от НК е несъставомерно тъй като няма разрешителен режим за държане на металдетектор.Да такъв режим няма ако същия се използва за всичко друго,но не и за проучване и търсене на археологически обекти.В тази насока са решение №85 от 02.05.2012г. по н.д. №17/2012г. на трето н.отделение на ВКС,решение №247 от 08.06.2012г. по н.д.№805/2012г. на второ н.отделение на ВКС.От немерените в домът на подсъдимия вещи, тези предадени на Читалището на с.Радилово може да се направи извода, че подсъдимият е използвал металдетектора за търсене на археологически обекти.Членската карта не е разрешителен режим по смисъла на чл.152 ал.1 т.6 от ЗКН и във връзка с издадената към него наредба.

    Именно по тези съображения настоящият състав на съда прие,че С.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.277а ал.7 от НК.

    От обективна страна безспорно се установи,че на 25.09.2012г. в домът си в с.Радилово подсъдимият е държал металдетектор.

    От субективна страна същият е съзнавал,че с този уред извършва археологически проучвания и намира археологически предмети.Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл с целени и настъпили обществено опасни последици.

    Съдът прие,че подсъдимият е осъществил и състава на престъплението по чл.278 ал.6 от НК.

    Безспорно е,че на 25.09.2012г. подсъдимият е държал в домът си в с.Радилово повече от три археологически обекта.Тезата на защитата е ,че същият ги е открил седмица преди претърсването и е имал намерението да ги предаде на музея на селото,а не да ги държи.Защитата счита,че това деяние е съставомерно по чл.278 ал.4 във връзка с ал.1 от НК, ако съдът не приеме,че срока на откриването е под седем дни.

    При анализа на разпоредбата на чл.278 ал.1 и ал.6 от НК се вижда,че законодателят е имал в предвид под ал.1 на чл.278 от НК откриването на „културна ценност“ в единствено число.В разпоредбата на чл.278 ал.6 от НК се говори за държане на повече от три археологически обекта“.Тоест, има се в предвид, че ако се открие случайно културна ценност тя следва да се предаде.Държането обаче на повече от три обекта не е случайно откриване.Това говори за една целенасочена и системна дейност по откриването на такива обекти и поради това законодателят е предвидил и по-тежката санкция по ал.6 на чл.278 от НК.

    По тези съображения съдът не възприе доводите на защитата и прие, че деянието е съставомерно по смисъла на чл.278 ал.6 от НК.

    От обективна страна са налице държане на повече от три археологически обекта.От субективна страна деецът е съзнавал,че това са археологически обекти, че не са идентифицирани и регистрирани по реда на чл.96 от ЗКН.Както и ,че те са публична държавна собственост по смисъла на чл.2а ал.1 от ЗКН тъй като са немерени на територията на Република България и не са придобити от подсъдимия чрез сделка.

    При така изложеното съдът призна подсъдимия за виновен и по двете обвинения за извършени престъпления по чл.277а ал.7 от НК и по чл.278 ал.6 от НК.

    При определяне на наказанието съдът прие,че липсват отегчаващи вината обстоятелства.

    Налице са само смекчаващи такива както следва: чисто съдебно минало, отлични характеристични данни, частични самопризнания и съдействие на органите на реда,предаване на вещи на музейна сбирка на с.Радилово.

    Всичко това мотивира съдът да определи наказанията при приложението на чл.55 от НК като прие,че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

    За престъплението по чл.277а ал.7 от НК съдът определи наказанието съобразно разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК като осъди подсъдимия на пробация.

    На основание чл.42 ал.2 т.1 и т.2 от НК се определиха пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес „ с чистота на явяване пред длъжностното лице два пъти седмично за срок от шест месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца.

    За престъплението по чл.278 ал.6 от НК съдът определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК и ал.3 от НК.Осъди се подсъдимия  на наказание пробация и а основание чл.42 ал.2 т.1 и т.2 от НК се определиха пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес „ с чистота на явяване пред длъжностното лице два пъти седмично за срок от шест месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца.

    На основание чл.55 ал.3 от НК съдът не приложи наказанието глоба предвидено в чл.278 ал.6 от НК.На първо място се отчете не високата стойност на държаните вещи,факта ,че подсъдимия е предавал доста такива вещи на музейна сбирка към с.Радилово, липсата на парични средства, видно от приложената декларация.Едно наказание глоба би било несъразмерно тежко за този подсъдим и би било наказание не само за него ,а и за неговите близки.По тези съображения съдът приложи разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК.

    На основание чл.23 от НК се определи едно общо най-тежко наказание на подсъдимия пробация с пробационни мерки  „Задължителна регистрация по настоящ адрес „ с чистота на явяване пред длъжностното лице два пъти седмично за срок от шест месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца.

    На основание чл.278 ал.7 от НК се отнеха в полза на държавата археологическите обекти предмет на престъплението по чл.278 ал.7 от НК намерени в домът на подсъдимия.

    На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК се отне в полза на Държавата металдетектора.

    Осъди се С.С. да заплати сторените разноски по делото в размера на 110лв. в полза на ОД Полиция гр.Пазарджик и 50лв. в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОС-Пазарджик.

    На основание тези мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                  СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК: