П Р О Т О К О Л

 

28.09.2009 г.                                                                                                 гр.ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМИ СЕПТЕМВРИ  ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТА ГОДИНА

В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

                                                            

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ИРИНА ДЖУНЕВА 

                                                                                                      

секретар Д.Н.

прокурор В. МАЛИНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА ДЖУНЕВА

ЧНД №  711 по описа за  2009 година 

          На именното повикване в 15 ч. се явиха:

          Обвиняемите се явяват лично и с адв.К., уп.от пр.

          Явява се адв.П., представляващ обв.П.Б..

          За ОП – прокурор Малинов.

          Прокурора: - Да се даде ход на делото.

          Адв.К.: - Да се даде ход на делото.

          Адв.П.: - Да се даде ход на делото.

          Съдът,

                                   О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          Сне се самоличността на обвиняемите, както следва:

          ОБВ.Г.Д.Д. – роден на *** г., бълг.,бълг.гр.,неженен,осъждан,със ср.образование, ЕГН **********.

          ОБВ.Д.В.П. – роден на *** г., бълг., бълг.гр., неженен, осъждан, със средно образование,ЕГН **********.

          ОБВ.Г.З.Д. – роден на *** г., бълг., бълг.гр., неженен, осъждан, със ср.образование, ЕГН **********.

          ОБВ.П.Н.Б. – роден на *** г., бълг., бълг.гр., женен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********.

          Адв.К.: - Представям и моля да приемете 3 броя заверени от мен фотокопия  писмени доказателства, едно от които решение за вписване в търговския регистър на ЕООД,от което е видно, че Г.Д. е негов управител. Другите два броя са дружествени договори на консорциум, в които Г.Д. е съдружник и управител към Към Консорциум Малти груп представям доказателства, че е регистрирано по ДДС и приложен счетоводен баланс на предприятието към 31.09.2009 г., както и за обв.Г.З.Д. копие от трудов договор, от който е видно, че работи на длъжност оператор-банцигар от 12.12.2008 г., които моля да ги приемете като доказателства по делото.

          Прокурора:- Нямам възражение, да се приемат доказателствата. Освен събраните по досъдебната фаза доказателства, други няма да соча.

          Съдът,

                                       О П Р Е Д Е Л И :

          ПРИЕМА представените доказателства от адв.К..

          ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

          Прокурора: - Моля, да уважите искането и спрямо Г.Д., Г.Д., Д.П. и П.Б. да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. От данните може да се направи обосновано предположение, че същите са извършили вмененото им престъпление. Налице са доказателства, видно от разпит на свидетели пред съдия, извършени са разпознавания, както и има доста иззети веществени доказателства. СРС ще бъдат предявени накрая. Втората предпоставка, за да се вземе такава мярка за неотклонение е опасност от укриване, или продължаване на престъпната дейност. Специално за Г.Д. сме изправени пред хип.на чл.63 ал.2 т.2, същия е осъждан, с влязла в сила присъда по чл.354А, излязъл е от затвора на 11.07.2008 г. Налице са предпоставките опасност за укриване и за другите трима обвиняеми. За Г.Д. и Д.П. е видно, че деянието е извършено в изпитателен срок на друга влязла в законна сила присъда, т.е. налице са предпоставките на чл.68 НК. П.Б. също е осъждан. По делото има приложена справка, че всички имат висящи производства. Следва да имате предвид, че обвинението, което им е повдигнато е за тежко умишлено престъпление, затова моля искането да бъде уважено.

          Адв.П.: - Считам, че за подз.П.Б. не са налице предп.на чл.63 ал.1 от НПК. Никъде от събраните доказателства става ясно, че същия може да се укрие. Има постоянен адрес. Вярно е, че срещу него има повдигнато и друго досъдебно производство, но видно е, че той винаги е ходил, когато е призоваван, дори и при повикванията по телефона. На първо място, не следва да се приеме, че има опасност подзащитния ми да се укрие. Второ, на подзащитния ми е повдигнато обвинение по чл.321 ал.3 т.1 от НПК,т.е.че е организатор на престъпна група. Съгласно чл.93 т.20 е дадено определение – няма данни, че през това време е имало 3 или повече лица. Действително са разпитвани свидетели по други дела, но там няма свидетел, който категорично да заявява, че именно подзащитния ми се е занимавал с такава дейност. Една от свидетелките казва, „знаех, че П. Б. е шефа”, но как го е разбрала, от къде, не знае.  В сферата на догадките може да има всеки да знае или да е чувал нещо. Но няма доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че подзащитния ми се е занимавал с тази дейност и извърши престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Затова ще моля да не вземате най-тежката мярка задържане под стража. Вярно е, че обвинението е за тежко умишлено престъпление, и едва ли би могло да бъде подписка, но има и други мерки – парична гаранция в подходящ размер или домашен арест, които могат да изпълнят целите на закона.

          Адв.К.: - Не считам, че следва да се взема най-тежката мярка задържане под стража. Действително състава на чл.321 е много тежък. Предполага извършване на едно тежко умишлено престъпление лишаване от свобода от 3 до 10 години. Но към настоящия момент не съм убеден, че те са извършили това престъпление. Събрани са свидетелски показания, но тези са приобщени и по други дела, от които считам,че не може да се направи обосновано предположение,че доверителите ми са извършили това деяние. Тъй като се споменава една или друга фигура, не означава, че това лице е престъпник. Второ, по отношение на П., същия има постоянен адрес, съвсем наскоро беше осъден на лишаване от свобода – на основание чл.66 отложена за престъпление по чл.354А. От момента на осъждането му до настоящия момент не е напускал града, не е напускал дома си, усилено търси работа, даже в превес на неговото добро поведение това е и превенцията на неговия баща, с когото живее заедно. Не съм убеден, че до настоящия момент, след като той е осъден за това престъпление, той е имал възможността и желанието да извърши тежко умишлено престъпление, камо ли да участва в престъпна група. Затова моля, по отношение на него да вземете една по-лека мярка по преценка на съда, като считам, че не е налице да се вземе задържане под стража. По отношение на Г.Д. наистина е привлечен по чл.321, но те са все още млади, недостатъчно самоуважение извършват някакви деяния. Г.Д. беше привлечен преди 10 дни за една цигара марихуана, в момента е с мярка подписка и най-вероятно не знам какъв ще бъде резултата. Същият има постоянен адрес, бил е в Бобов дол изтърпял си е наказанието, върнал се е към нормален живот, има в момента добра работа, като банцигар, работи, всеки ден ходи на работа, прибира се в къщи. Не съм убеден, че действително и той е извършил престъплението по чл.321 от НПК. Считам, че лицето не би се укрило и не би осуетило наказателното преследване, както и не би извършил ново престъпление, ако му се наложи домашен арест, така, че той ще може да бъде постоянно на разположение на разследващите органи. На всяка една призовка на органите на досъдебното производство той се е отзовавал, даже са се свързвали с мен и аз съм го викал. Не смятам, че една мярка задържане под стража би действала сериозно превантивно спрямо него, напротив считам, че по-лесно за всички нас би било ако му бъде наложена мярка домашен арест. По отношение Г.Д. представих доказателства, че същия участва в 3 големи сериозни фирми. От справките, които представих фирмите са с оборот за над 1 млн лева. Същият е управител на една от тези фирми, както и съдружник на другите две фирми. Едната от фирмите е регистрирана по ДДС, същия има постоянен адрес в Пазарджик, живее с майка си в собственото й жилище. Сирак е, без баща. Още повече, че по отношение на фирмите, в които участва като съдружник би било по-добре мярка домашен арест, за да може да бъде на разположение на фирмата за подписи и други. Действително при обиска са намерени и иззети патрони и някакви количества марихуана, които са минимални, но не съм убеден, че тези неща, които са укрити в дома му биха попречили и осуетили едно наказателно преследване срещу него, още повече, ако му бъде наложена мярка домашен арест. По отношение на доверителите ми не са налице основанията за укриване или извършване на ново престъпление, затова моля да не вземате най-тежката мярка, а по-лека такава, с която биха били достъпни и на обвинението и на съда за по-нататъшни следствени действия, най-вече за Г. моля да вземете домашен арест.

          ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА:

          Г.Д.: - Съгласен съм с казаното от моя адвокат. Два пъти ми беше правен обиск. Тези патрони са от преди 10 години от баща ми, бог да го прости, той беше военен, те са за спомен, даже може да видите кутията. Единственото нещо, заради което е марихуаната е защото съм спортист, но не разпространявам наркотици.

          Д.П.: - Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Няма какво да кажа.

          Г.Д.: - Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Няма какво да добавя.

          П.Б.: - Моля, да ми се вземе по-лека мярка. Имам дете, което се нуждае от мен.

 

          ПОСЛЕДНА ДУМА:

          Г.Д.:- Моля, за по-лека мярка.

          Д.П.: - Моля, за по-лека мярка.

          Г.Д.: - Моля, за по-лека мярка – домашен арест.

          П.Б.: - Да ми бъде взета по-лека мярка.

          Съдът се оттегли на съвещание.

          След съвещание, съдът обяви  на страните своето определение.

          Производството е по реда на чл.64 от НПК.

          След като взе предвид становището на защитата и обвинението и обвиняемите, като провери изцяло представените по делото и събраните доказателства стигна до извода, че в настоящето производство е налице хипотезата на чл.63 ал.1 от НПК, а именно обосновано предположение, че обвиняемите са извършили вмененото им престъпление.

          По делото са разпитани множество свидетели, които установяват престъпната деятелност на всеки един от четиримата обвиняеми, както и каква е била ролята им в разпространението на наркотичните вещества и ерархичната структура на организацията им. Тъй като повечето свидетели сочат обвиняемите с прякорите им, по делото е извършено разпознаване на лица, където са посочени от свидетел четиримата обвиняеми и съответните им прякори. В тази връзка са неоснователни доводите на защитата, че за обвиняемите няма доказателства да са извършили вмененото им престъпление.

          Налице е и другата кумулативно дадена  предпоставка – чл.63 ал.1 от НПК – опасност обвиняемите да извършат престъпление.

          Не е налице опасност обвиняемите да се укрият така, както посочи защитата. Те са с постоянен адрес, явявали са се при нужда пред органите на разследването. Видно е обаче от свидетелствата за съдимост, изготвените характеристични справки, че четиримата обвиняеми са криминално проявени, като една част от тях са с присъди за престъпление по чл.354а от НК. В подкрепа на обвинението, твърдящо че обв.Г.Д. е изпълнявал силовите поръчки в групата е факта, че същия е осъден за извършена телесна повреда, като настоящето престъпление е извършено в изпитателен срок на присъдата по описаното по-горе престъпление. Фактът, че обвиняемия Г.Д. бил управител на търговски дружества е ирелевантно в настоящия случай, същият може да упълномощи друго лице, което да изпълнява неговите функции в търговските дружества и само по себе си този факт не изключва опасността обвиняемия да извърши престъпление. Самият обвиняем Г.Д. заяви, че употребява марихуана, за да може да спи. Ирелевантно по делото е и факта, че Г.Д. работел, тъй като по делото има безспорни доказателства, че същия след като изтърпял ефективно влязла в сила присъда, не се е поправил и продължил своята престъпна дейност.

          По тези съображения, настоящия състав счита, че искането на ОП спрямо четиримата обвиняеми е основателно, тъй като е налице и за четиримата обосновано предположение за извършено престъпление и реална опасност да извършат престъпление при друга мярка за неотклонение.

          Мотивиран от изложеното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ВЗЕМА по отношение на Г.Д.Д. – ЕГН **********, Д.В.П. – ЕГН **********, Г.З.Д. – ЕГН ********** и П.Н.Б. – ЕГН ********** постоянни мерки за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 3 дневен срок от днес, пред ПАС.

          При постъпване на жалба, насрочвам за разглеждане пред ПАС на 6.10.2009 г. от 10 часа, за която дата и час страните са уведомени.

          Протоколът се изготви в с.з., което приключи в    16.15 ч.

 

 

                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЕКРЕТАР: