МОТИВИ:

Производството е въззивно,по реда на Глава Двадесет и първа НПК.

Делото е образувано по въззивни жалби на подсъдимите А.Г.Д.  и В.И.Г. против присъда № 144 от 06.04.2009 г. постановена по НОХД № 410/2009 г. на Пазарджишкия РС.

     Във въззивните жалби на двамата подсъдими изготвени от защитникът им адв.К. се развива оплакване за неправилност на присъдата-незаконосъобразност и несправедливост на наложените наказания.Прави се искане за отмяна на присъдата в осъдителната част по отношение на обвинението по чл.213 а ал.2 т.4 НК във вр.чл.20 ал.2 НК и се иска преквалификация по чл.210 ал.1 т.2 във вр.чл.18 НК,както и намаляване размера на наложените наказания лишаване от свобода.Представят се писмени доказателства- биографични справки и личностни характеристики за двамата подсъдими.

Прокурорът  изразява становище,че постановената присъда е правилна-обоснована и законосъобразна и иска потвърждаването й.

Защитникът на подсъдимите в съдебно заседание развива оплакванията си за неправилно приложение на материалния закон и прави искане за преквалификация на деянията на двамата подсъдими по чл.210 ал.1 т.2 във вр.чл.18 НК и иска определяне на общото наказание на двамата подсъдими да бъде намалено  и се определи под минимума от една година лишаване от свобода предвиден за престъпление по чл.210 ал.1 т.2 НК.

Двамата подсъдими Д. и Г. изразяват съжаление за извършеното от тях,разкайват се и искат намаляване размера на определеното им наказание лишаване от свобода.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени във въззивните жалби  и като провери законността,обосноваността и справедливостта на обжалваната присъда и при съобразяване с разпоредбите на чл.313 ал.І от НПК прие следното:

С присъда    № 144 от 06.04.2009 г.  постановена по НОХД № 410/2009 г.Пазарджишкият районен съд е признал подсъдимия А.Г.Д. за виновен в това, че на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик като съизвършител с  В.И.Г. с цел да принуди Е. П. от гр.Пазарджик да се разпореди със сумата от 200000 лева я заплашил, че е инжектирал дъщеря й К. Б. от гр.Пазарджик с отрова и няма да й предостави противоотрова до даване на паричните средства, като деянието е извършено от две лица, поради което и на основание чл. 213а ал.2 т.4 НК във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.2 НК, във връзка с чл. 55 ал.1 от НК го е осъдил на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 2600 лева платими в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 46 буква „б” от ЗИН е определил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Признал е подсъдимият А.Г.Д. за виновен в това, че на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик  В.И.Г. *** З. като извършител, е упражнил професия – лекар, без да има съответната правоспособност, като професията е свързана със здравеопазването на населението, поради което и на основание чл. 324 ал.2 от НК, във вр.с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.4 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1 т.2 буква „б” от НК, във връзка с чл. 42а от НК го е осъдил на пробация, като му е наложил задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и безвъзмезден труд в полза на обществото 320 часа и глоба в размер на 90 лева платима в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.

Признал е подсъдимия В.И.Г. за виновен в това, че на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик, като съизвършител с А.Г.Д. *** с цел да принуди Е. П. от гр.Пазарджик да се разпореди със сумата от 200  000 лева я заплашил, че е инжектирал дъщеря й К. Б. от гр.Пазарджик с отрова и няма да й предостави противоотрова до даване на паричните средства, като деянието е извършено от две лица, поради което и на основание чл. 213а ал.2 т.4 НК във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.2 НК, във връзка с чл. 55 ал.1 от НК го е осъдил на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 2600 лева платими в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 46 буква „б” от ЗИН е определил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Признал е подсъдимия В.И.Г. за виновен в това, че на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик като извършител, в съучастие с А.Г.Д. ***, като помагач е упражнил професия – лекар, без да има съответната правоспособност, като професията е свързана със здравеопазването на населението, поради което и на основание чл. 324 ал.2 от НК, във вр.с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.4 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1 т.2 буква „б” от НК, във връзка с чл. 42а от НК го е осъдил на пробация, като му е наложил задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и безвъзмезден труд в полза на обществото 320 часа и глоба в размер на 90 лева платима в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 23 ал.1 от НК е определил по отношение на подсъдимия А.Г.Д. едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода и глоба от 2600 лева платима по бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 46 ал.1 буква „б” от ЗИН е определил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал.1 от НК е определил по отношение на подсъдимия В.И.Г. едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода и глоба от 2600 лева платима по бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 46 ал.1 буква „б” от ЗИН е определил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Осъдил е подсъдимите А.Г.Д. и В.И.Г. да заплатят сторените по делото разноски в размера на 447 лева платими в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.

Въззивните жалби са подадени в законния срок по чл.318 ал.І от НПК и са допустим, като  разгледани по същество  са неоснователни.

Производството по делото  е протекло по реда на Глава Двадесет и седма НПК-съкратено съдебно следствие-по чл.371 т.2 НПК,след като двамата подсъдими Д. и Г. са  направили самопризнания и  признали изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и  са се съгласили да не се събират доказателства за тези факти.

         Първоинстанционният съд като е преценил събраните по делото доказателства –гласни писмени,веществени,преценил е и заключението на техническата експертиза и  е приел следната фактическа обстановка,която не се оспорва от двамата подсъдими:

         През м.октомври 2008 г. подсъдимите Д. и Г. били студенти по медицина 6-ти курс в медицинския факултет при Медицинския университет гр.Пловдив.

         В средата на месеца  подсъдимият Д. позвънил на втория подсъдим Г. и го поканил на среща в заведение край университета.Двамата се срещнали като при разговора подсъдимият Д. споделил,че е прочел статия в Интернет,в която се казвало,че на някаква жена бил инжектиран физиологичен серум.След това жената получила писмо,в което й съобщавали,че е инжектирана с отрова и ако жената иска да живее още,трябва да заплати за противоотрова.Подсъдимият Д. се интересувал също какво е финансовото състояние на подсъдимия Г. и му предложил сумата от 250 лв. ако инжектира с физиологичен серум  едно момиче от гр.Пазарджик.Казал му също, че ще получи и по-голяма сума когато се заплати за противоотровата.За да бъде по-убедителен подсъдимия Д. заявил,че „има една групировка,която ще ги пази”.Подсъдимият Г. се интересувал защо той не постави инжекцията с физиологичния серум,на което подсъдимият Д. му отговорил,че момичето го познава.Подсъдимият Г. се съгласил и получил авансово от подсъдимия Д. 100 лв.Останалата сума от 150 лв. подсъдимият Д. обещал да му даде след като подс.Г. постави инжекцията. При втора среща между двамата подс. Д. попитал  подс.Г. дали има стар и неизползван мобилен апарат,при което подс.Г. му дал своя стар мобилен телефон,марка „Сименс М 55” с имей:352026001486686.

         На 20 октомври двамата подсъдими  с автобус от автогара „Юг” в гр.Пловдив потеглили за  гр.Пазарджик.Слезли на спирка в района на болницата,след което от аптека в близост до МБАЛ Пазарджик подс.Д. закупил 2 бр. ампули физиологичен разтвор натриев хлорид и една таблетка „Дигоксин”,стерилни марли и спринцовки.Подсъдимият Г. знаел,че лекарството”Дигоксин” представлява сърдечен медикамент,който се предписва при сърдечна недостатъчност,както и ,че на здрав човек този медикамент сне може да повлияе.Подсъдимият Д. показал входа на жилищния блок в който живее св.Кристина Бързакова,която щяла да бъде инжектирана.Обяснил също,че след като постави инжекцията с физиологичен разтвор на св.Бързакова,трябвало да поиска декларация,че е ваксинирана.

         Подсъдимият Г.  облякъл зелен панталон и  зелена туника каквито студентите по медицина използвали в практиката си , и се отправил към апартамента на св.Бързакова,намиращ се в гр.Пазарджик,на  бул.”Г.Бенковски” № 100,третия етаж,вляво от асансьора.Подсъдимият Г. сложил на врата си и медицинска слушалка,а в ръцете се държал черна чантичка,в която се намирали серума,спринцовките,марлите,ръкавици и таблетката „Дигоксин”. Подсъдимият Д. останал да го чака долу пред блока.

         Около 10.30 ч подсъдимият Г. позвънил на входната врата на апартамента и се показала св.Кристина Бързакова.Тя била сама в апартамента заедно с бебето си.Отворила входната врата и подсъдимият Г.  се представил като д-р Г..Заявил,че идва от болницата и са му дали списък на всички млади майки за имунизация.Обяснил,че от ” Здравната каса”  се полагат безплатни ваксини.Св.Бързакова се съгласила да й се постави „ваксината”,след което подсъдимият Г. извадил от чантичката си чифт ръкавици,които били запечатани,поставил ги на ръцете си,дезинфектирал ги със спирт и поискал от свидетелката да му покаже мястото където да я ваксинира,като преди това обяснил,че ваксината се поставя мускулно.След това с памук почистил мястото  около дясното рамо на св.Б.Извадил ампулата,разпечатил една инжекция,поставил цялото съдържание на ампулата в инжекцията,пуснал въздух и поставил цялото съдържание на инжекцията в дясната ръка на пострадалата-между рамото и лакътя.След това подсъдимият Г. помолил св.Б.да запише на един лист,че е била имунизирана безплатно и че безплатно получава и хапчето.Подсъдимият Г. дал на св.Б. таблетка ” Дигоксин” ,заявявайки й,че то предотвратява странични ефекти от ваксината. След това подсъдимият взел „декларацията” подписана от пострадалата и  заявил,че бърза ,след което напуснал апартамента.

         След това подс.Г. се срещнал с подс.Д.,който го чакал пред блока,преоблякъл се,като свалил зелените дрехи, и дал на подс.Д. „Декларацията” която написала и подписала св.Б..Двамата подсъдими се отправили към центъра на града,като по пътя подс.Д. закупил плик за писмо,жълт на цвят.Двамата подсъдими влезли и в Интернет зала,където подс.Д. разпечатил в няколко екземпляра писмо,адресирано до Елена-св.Е.Г.П. пострадалата св.К.Подсъдимият Д. показал писмото на подс.Г. и след като го прочел го върнал на подс.Д..Същият поставил писмото в плика,надписал го с разкривен почерк „За Елена” и двамата подсъдими  отново се отправили към”.Там оставили писмото пред входната врата на апартамента на пострадалата.Междувременно подс.Г. се сетил,че е звънял на звънеца на апартамента и със спирт го почистил,за да не остане там отпечатъкът му,след което двамата подсъдими се отправили за гр.Пловдив.

         В 14.41 ч св. -майка на пострадалата получила на личният си мобилен апарат „Nokia”,модел 7373 с imei 356379020482673,видно със сим-карта „М-тел” с № 087052628589,SMS  със съдържание „Елена Здравейте.Пред вратата на вашия апартамент има писмо лично за вас.Прочетете го внимателно и то веднага.След два дни ще ви се обадим за кодовете.Търсете”. След 8 минути св.Петкова получила втори SMS със съдържание:”Обадете се на г-жа Бързакова,за да потвърди за ваксината-отровата.Ще ви пишем по-късно”.(л.107 д.п.)

Св.П.тръгнала към апартамента си и при влизането видяла книжен плик,адресиран „За Елена” .След като отворила плика(л.6 д.п.) ,извадила хартиен лист,формат А4  със следното съдържание: ” Уважаема Е.,искаме да ви уведомим,че днес пред обяд на една от вашите любими дъщери,с по-голяма точност г-жа Б.Беше инжектирано вътремускулно поливалентна ( миксирана) отрова.Действието и започва да действа по-късно,но много бързо ( първи прояви след 48 час,действие 3-4мин.)Преди тези 3-4 мин.,никой лекар или лаборант не може да установи каква е отровата и какви са нейните метаболити,за да се сложи навременно антидот.Ако въобще открият 1 разпаден метаболит,то задачата им не свършва с това защото метаболитите са 7 на брой.Един наистина добър микс!”Времето за откриване и установяване на метаболитите е много по дълго отколкото действието на самата отрова.Плюсът е,че  отровата не убива веднага човек,а довежда до трайни необратими реакции в точно определени органи,което значи,че г-жа Б. няма да умре веднага,а ще остане човекоподобие до края на дните си.От написаното се вижда,че единственото решение е нашата противоотрова!Ако искате да проследите цялото действие на нашата отрова изчакайте да минат 48-72 часа и просто гледайте.Наистина има какво да се гледа,дори и за след това.” По нататък в писмото се пише,че :” Единственото решение да се сложи навременно антидот,който за наша радост имаме само ние.Получаването на антидота е възможно само срещу 2 златни кода.Отсега разберете ние не искаме вашите или чужди пари.Ние искаме златните кодове.Само хора на руската мафия могат да ви ги предоставят.Как ще се свържем с тях и колко бързо ще ви ги предоставят е ваш проблем.Предупреждаваме ви,че всяко излишно намесие от страна на полиция и техни групировки автоматично ни отблъсква много далеч от вас.Решението е ваше зае търсенето на хора за златните кодове също и твърде емоционално протичане на разгара на действие на отровата”.(л.5 д.п.)

Св.Е.П. веднага уведомила полицията,като предала полученото писмо.Написала и жалба,в която описала случилото се с дъщеря й.Същият ден около 17 часа  завела дъщеря си” в гр.Пазарджик,където й направили пълна кръвна картина. Всички резултати били нормални.

По-късно същата вечер-в 19.06 на джи ес ема на св.П пристигнал  SMS със съдържание:”Здравейте дами,няма да ви питам как сте,но ви казвам,че времето тече,въпреки че сега нищо й няма”.По-късно в 19.52 ч пристигнал нов SMS със съдържание „Търси човек от руската мафия или поне който има такива познати”. Тогава св.П попитала със SMS  къде да намери руската мафия и в 20.20 ч получила следния отговор „ Разберете на нас ни са нужни кодове със серия А и Н.търсете,само знам,че се трудно достъпни,че струват около 200 000 лева и ако се откупят се иска незабавно плащане.Успех”.

На следващия ден -21.10.2008 г.-сутринта подс.Д. се обадил на св.Б- и му казал,че е разбрал какво се е случило със съпругата му.Предложил дори ако може с нещо да помогне,но св.Бързаков му казал,че има работа и затворил телефона.Последвали няколко обаждания от подсъдимия към св.Бързаков,в които подсъдимият обяснявал,че има познат,на когото се било случило същото нещо,след което св.Бързаков получил SMS от подс.Д. с номера на човека от „руската мафия” № 0889292425.(Установено е,че този номер се ползва  с мобилен телефон Nokia”, с imei 351462806500440, собственост на подс.Д.).

След два дни-на 23.10.2008 г. св.Петкова получила SMS от № 0889292425 със съдържание:”От къде научихте този номер.Обяснете в подробности предупреждаваме не намесвайте полицията,защото сме подсигурени дали това е така и чак тогава може би ще стане сделка между нас.Повярвайте  това е във ваш интерес,защото ако това което ще поискате от нас,ако първоначално струва с една цена,то при втората среща ако въобще има такова то ще бъде с нова,почти двойна цена.Благодарим за разбирателството”.(л.108 д.п.)

Същият ден св.П  продължила да получава многобройни SMS от № 0889292425 и 08851972115 –общо 31,с различно съдържание,между които в 10:52:43 от № 0889292425 пристигнал SMS на латиница със следното съдържание:Охо,наш клиент.Колко кода са ви нужни,защото цената се определя от техния брой.Цената на 1 код е 110000 лв.,на 2 кода е 196000 лв,на 3 кода е 265000 лв.Ако искате трябва да ни кажете серията от която да бъдат.Чакаме да отговорите до 10 мин.  и  ако не отговорите изтриваме нашето запознанство.Мерки за сигурност.”По-късно,в 11:05:43 от № 08851972115 пристигнал SMS на латиница със следното съдържание :След като се открили хората с кодовете какво чакаш,да ти напомня ли че остават около 20-25 часа.сигурно са започнали първите симптоми- главоболие, отпадналост, бледост, нарушение в уриниране и изхождане”.( л.108 д.п.)

 В 14:24:05 от № 0889292425 ”„От сателит те виждаме че си доста едра жена и изглеждаш твърде притиснена.Серия Н е 110000 лв.Искаш ли го кода до довечера”.(л.109 д.п.)

По-късно в 18:36:00 от същия № :Т.к. днес доста звъня от твоя джи есе м,на срещата ще дойдеш само ти и още един човек,на който ще ни кажеш фамилията му,нищо повече.След като ти изпратим смс,трябва да започнеш да обменяш валута и до 40 мин да си на точното място само ти.Ще оставиш парите,ще дойде човек да ги вземе,ще ги проверим за 5 мин и  след това ще ти каже кода( кодовете).Това е възможно точно за 1 час стига да няма проблеми.Само да видим полиция,хора движещи се с теб и др. „ЧАО”.( л.109 д.п.)

Междувременно подс.Д. се обаждал няколко пъти на подс.Г.,като му казал,че ще му даде процент от парите,които ще получи от св..При последното обаждане заявил,че жената ще дава парите и трябва да измислят как да ги вземат.

След извършени оперативно издирвателни мероприятия на 24.10.2008 г. двамата подсъдими Д. и Г. били установени от органите на МВР и задържани.

С оглед изложената фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел,че двамата подсъдими са осъществили от обективна и субективна страна при условията на реална съвкупност престъпления по чл. 213а ал.2 т.4 НК във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.2 НК и по чл. 324 ал.2 от НК, във вр.с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.4 от НК-за подс.Д. и по  чл. 324 ал.2 от НК, във вр.с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.2 от НК за подс.Г..

За да приеме,че двамата подсъдими Г. са осъществили от обективна и субективна страна признаците на чл. 213а ал.2 т.4 НК във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 20 ал.2 НК първоинстанционният съд е приел,че двамата подсъдими действайки в съучастие като съизвършители , на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик с цел да принудят от гр.Пазарджик да се разпореди със сумата от 200000 лева са я заплашил, че дъщеря й е инжектирана с отрова и няма да й предоставят противоотрова до даване на паричните средства, като деянието е извършено от две лица.Съдът е изложил мотиви,че за да се осъществи престъпление по чл.213 а НК деецът трябва да упражнява сила или заплашване за бъдещо неблагоприятно събитие свързано с пострадалия или негов близък,за да склони пострадалия към определено поведение-да извърши,да пропусне или да претърпи нещо против волята му.Важното е съдържанието на заплахата да бъде от такова естество,че да мотивира онзи,от когото деецът очаква разпоредително действие.В случая двамата подсъдими ,за да мотивират пострадалата П да се разпореди със сумата от 200 000 лв. са инжектирали дъщеря й – св.Б с физиологичен разтвор,като  се опитали  обаче да и  внушат със СМС,че: ” ако  не се закупят златни кодове”, след като изминат повече от 48 часа ще настъпят увреждания на жизненоважни органи на дъщеря й. В случая подсъдимите Д. и Г. са целели да мотивират св.Пда им предостави сумата от 200000 лв.,като инжектирането на дъщеря й е било част от подготовката на двамата подсъдими целяща св.П да приеме за достоверна заплахата за увреждането и смъртта на дъщеря й в случай ,че не заплати сума за противоотрова.С оглед на изложеното съдът е приел за неоснователни доводите на защитника на двамата подсъдими-адв.К.,че в случая е извършено деяние по чл.210 във вр.чл.209 НК.

Въззивният съд споделя правните изводи на първоинстанционния съд,че двамата подсъдими Д. и Г. са осъществили от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл. 213а ал.2 т.4 НК във връзка с ал.1 от НК,като първоинстанционният съд е  допуснал юридическа непрецизност ,като е приел,че двамата подсъдими са действали в съучастие като съизвършители( чл.20 ал.2 НК) ,при положение,че квалифициращото обстоятелство визирано в чл.213а ал.2 т.4 НК се отнася за „изнудване от две или повече лица”.( Вж. в този смисъл решение № 287 от 17.06.2008 г. на ВКС по н.д.№ 177/2008 .ІІІ н.о).

В тази част присъдата на първоинстанционния съд следва да се измени,на основание чл.337 ал.1 т.2 НПК и двамата подсъдими Д. и Г. бъдат оправдани по чл.20 ал.2 НК,а именно,че са действали в съучастие като съизвършители при осъществяване на престъпното деяние изнудване по чл.213 а ал.2 т.4 във вр.ал.1 НК.

Въоззивният съд намира,че безспорно са установени заплахите от подсъдимите Д. и Г. по адрес на пострадалата Е  П и нейното имущество.Налице е съставомерното изискване за наличие на специална цел-да се разпореди пострадалата с определена вещ,а парите са родово определени такива в случая.Принудата е осъществена чрез отправените заплахи по отношение на живота и здравето на  дъщеря й св. в писмото,адресирано до нея и оставено пред апартамента й,както и в многобройните  изпратени  SMS. Така .В писмото до св.П подсъдимите написали,че:„…отровата не убива веднага човек,а довежда до трайни необратими реакции в точно определени органи,което значи,че г-жа Б няма да умре веднага,а ще остане човекоподобие до края на дните си.” В този смисъл е и SMS със съдържание: „Здравейте дами,няма да ви питам как сте,но ви казвам,че времето тече,въпреки,че сега нищо ви няма”( л.96 д.п.). „Пълното действие на отровата започва утре около 11.40 часа,точно когато беше инжектирана,за да не започне трябва да се инжектира до 11-11.30 ще я запазим защото е майка и бебето е малколповярвай това е последният и шанс,ако утре до 10 не ми кажеш поне 1 код съжалявам,по бягайте към някоя лрудница”(л.98 д.п.)

Двамата подсъдими целели да убедят св.Пда закупи „златните кодове”,като в различни SMS сочели и цените им: Охо,наш клиент.Колко кода са ви нужни,защото цената се определя от техния брой.Цената на 1 код е 110000 лв.,на 2 кода е 196000 лв,на 3 кода е 265000 лв.Ако искате трябва да ни кажете серията от която да бъдат.Чакаме да отговорите до 10 мин.  и  ако не отговорите изтриваме нашето запознанство.Мерки за сигурност.” Малко по - късно подсъдимите изпратили и SMS със следното съдържание:” След като се открили хората с кодовете какво чакаш,да ти напомня ли че остават около 20-25 часа.сигурно са започнали първите симптоми- главоболие, отпадналост, бледост, нарушение в уриниране и изхождане” .Всички изпратени SMS имали специална цел:да мотивират св.П да се разпореди със сумата от 200000 лв.,като инжектирането на дъщеря й е било част от подготовката на двамата подсъдими целяща св.П да приеме за достоверна заплахата за увреждането и смъртта на дъщеря й, в случай ,че не заплати сума за противоотрова.

 Ето защо въззивният съд приема за неоснователни доводите на защитникът на подсъдимите,че няма доказателства за „множеството заплахи” отправени от подзащитните му към св.П.и че в случая се касае до измама по смисъла на чл.210 НК. За приложение  на чл.213 а НК не е необходимо подсъдимите да са успели да принудят пострадалата да заплати реално исканата сума.Ако това беше станало факт,деянието трябваше да се квалифицира по чл.214 НК,докато за това по чл.213а НК е достатъчно резултатът да бъде само цел на подсъдимите,както е в настоящия случай,без да се е стигнало до фактическо предаване на упорито исканата без основание сума и до действително постигане на последиците,предвид отправените закани по отношение живота и здравето на дъщеря й К.Б.. Престъплението по чл.213а ал.1 НК е формално и се довършва с осъществяване на целевата принуда,без да е необходимо в резултат на това настъпването на конкретни имуществени вреди за пострадалата.

Въззивният съд намира,че при индивидуализиране на наказанието,което е наложил на двамата подсъдими Д. и Г. за извършеното от тях престъпно деяние по чл.213 а ал.1 НК,първоинстанционният съд е съобразил нормата на чл.373 ал.2 НПК относно императивното прилагане на разпоредбата на чл.55 НК.Съдът е съобразил всички значими за индивидуализацията на наказателната отговорност обстоятелства.Въззивният съд намира,че представените писмени доказателства относно личностните характеристики на двамата подсъдими не дават основание за промяна относно размера и начина на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. Действително,двамата подсъдими са характеризирани като „положителни и неконфликтни личности,притежаващи редица човешки добродетели, качества,отличаващи ги от много други студенти и бъдещи лекари”,но следва да се има предвид,че двамата подсъдими са направили самопризнанията си в следствие на ефективната дейност на компетентните органи.В случая е извършено престъпление с  много висока степен на обществена опасност, добило широк обществен отзвук и за постигане целите както на личната,така и на генералната превенция двамата подсъдими Д. и Г. следва  да изтърпят реално определеното им наказание лишаване от свобода в размер на  една година и десет месеца лишаване от свобода.

Съдът намира,че с оглед разпоредбата на чл.58а ( нов) във вр.чл.55 ал.2 НК размерът на наказанието глоба,определена от първоинстанционния съд като кумулативно предвидено наказание,наред с наказанието лишаване от свобода следва да се измени на основание чл.337 ал.1 т.1 НПК,като се намали от 2600  лв. на 800 лв.по отношение и на двамата подсъдими Д. и Г.. Първоинстанционният съд е наложил кумулативно предвиденото наказание глоба ,наред с наказанието лишаване от свобода на двамата подсъдими Д. и Г. при отегчаващи отговорността обстоятелства,без да съобрази,че и наказанието глоба следва да бъде под минимума с оглед разпоредбата на чл.55 ал.2 НК.

При служебната проверка на присъдата съгласно чл.314 ал.2 НПК съдът констатира,че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон относно второто деяние,за което са осъдени двамата подсъдими Д. и Г.,а именно по чл.324 ал.2 НК относно упражняване на професия-лекар свързана със здравеопазването, без съответна правоспособност.Действително двамата подсъдими Д. и Г. са признали изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част,но когато законът характеризира изпълнителното деяние на престъплението като УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ,той има предвид не някаква изолирана едноактна проява,която спада към дадена професионална дейност,а системно и продължително осъществяване на такава дейност,благодарение на което тя може да се превърне в източник на средства за съществуване.Такова разбиране на характера на изпълнителното деяние произтича от самото съдържание на понятията професия и занаят.Под професия се разбира о пределен вид трудова дейност,която лицето използва за придобиване на средства за съществуване.(В този смисъл е учебник ”Наказателно право-особена част” с автор проф.Лютов).Ето защо в случая не може да се приеме,че  еднократното поставяне на мускулна инжекция от подс. Г., подбуден от подс.Д. ( и двамата студенти по медицина 6-ти курс) на  св.Кристина Бързакова и даването на таблетката ” Дигоксин  е упражняване на професия лекар.В случая действията на двамата подсъдими са били насочени към подготовката за извършване на престъплението по чл.213 а НК,а не към упражняване на професия без съответна правоспособност-престъпление насочено против реда и общественото спокойствие.Ето защо съдът прие,че в тази част присъдата на първоинстанционния съд следва да се отмени като незаконосъобразна,тъй като подсъдимите Д. и Г. не са осъществили признаците на престъплението по чл.324 ал.2 НК .

С оглед на изложеното, на основание чл.336 ал.1 т.3 НПК съдът отмени присъдата в частта,с която подсъдимите Д. и Г. са признати за виновни в извършване на престъпление по чл.324 ал.2 във вр.ал.1 и чл.20 ал.2 НК за подс.Г. и по чл.324 ал.2 във вр.ал.1 и чл.20 ал.4 НК за подс.Д. и постанови нова,оправдателна присъда,с която призна подсъдимите за невинни по обвинението,а именно: че на 20.10.2008 г. в гр.Пазарджик  подс.Г. като извършител, в съучастие с А.Г.Д. ***, който като помагач е упражнил професия – лекар, без да има съответната правоспособност, като професията е свързана със здравеопазването на населението.

След като призна подсъдимите Д. и Г. за невинни в осъществяване на престъпното деяние по чл.324 ал.2 във вр.ал.1 НК съдът отмени и присъдата на първоинстанционния съд в частта относно приложението на чл.23 НК при определяне на едно общо наказание на двамата подсъдими.

В останалата част присъдата на първоинстанционния съд като правилна-обоснована и законосъобразна следва да се потвърди.

По изложените съображения  въззивният съд постанови съдебния си акт.

 

                                                        Председател:

                                                              Членове:1/

                                                                           2/