10.09.2010. .

 

 

 

:

 

 

:

:

: ..

..

..

 

..

528 2010

 

 

:

... - *** ***, ***, , , , , , , **********, , 10.03.2010., . , ... , ... ... ***, 14 1913.02 84555.48 , . , . . . , . 199, . 2 . 3 . .198 .1 . . 20 . 2 ,.57,.58 ..55 .1 .1 .2 .1 .

..., , 01.02.2010. 10.03.2010. . , ..., ... ..., , . 321 . 3 . . . 1 . . . 93 . 20 ,.58,.55 .1 .1 .2 .1 .

..., , 10.03.2010. 18.20 . . . .. ϔ - . , , , , . 116 . 1 . 1 . . 18 . 1 ,.58 .,.55.1 .1 .

..., , 10.03.2010. . , .. . 23 .1 .1 nilal 12 , 9 . 5,45 . 9 . , 12 , , SIG SAUER , 220, 45 ser - G300504 S&B 45 , , . 339 . 1 , ..55 .1 .2 . .2 .1 , : .

..., , 10.03.2010. ., .. 8 180 70 . 8 . 86 ., . . . . , . 216 . 1 ..55 .1 .2 . .2 .1 , : .

.23 ... .

.61 .2 , ..

 

... - *** ***, ***, , , , . . , , **********, , 10.03.2010. ., ... , ... ... ***, 14 1913,02 84555.48 ., . . . . , . 199, . 2 . 3 . .198 .1 . . 20 . 2 ,.57,.58 ..55 .1 .1 .2 .1 .

... , 01.02.2010. 10.03.2010 . . , ..., ... ... , . 321 . 3 . . . 2 . . . 93 . 20 ,.58,.55 .1 .1 .2 .1 .

... , 10.03.2010. 18.00 . . . . 74 5,45 39,5 . 5,45 39,5 , , . . . 26 .2 67 12- . 58 . 1 . 2 . 339 . 1 , ..55 .1 .2 . .2 .1 , : .

 

... 210 90 . 8 . 390 ., . . . . , . 216 . 1 ..55 .1 .2 . .2 .1 , : .

.23 ... .

.61 .2 , ..

 

... - *** ***, ***, , , , , , , **********, , 10.03.2010. , ” 520 . ..., ... ... , 14 1913,02 84555.48 . . . . . , , . . , . 199 . 2 . 2 . . 198 . 1 . . 20 . 4 . . . 26 . 1 ,.57,.58 ..55 .1 .1 .

... , 01.02.2010. 10.03.2010. . , ..., ... ..., , . 321 . 3 . . . 2 . . 93 . 20 ,.58,.55 .1 .1 .2 .1 .

.23 ... .

.61 .2 , ..

 

... - *** ***, ***, , , , , , **********, , 01.02.2010. 10.03.2010. ., , 10.03.2010. , , ..., ... ... 14 1913.02 84555.48 . . . . , . . . 199 . 2 . 2 . . 198 . 1 . . 20 . 4 . . . 26 . 1,.57,.58 ..55 .1 .1

..., , 01.02.2010. 10.03.2010. . , ..., ... ..., , . 321 . 3 . . . 2 . . 93 . 20 ,.58,.55 .1 .1 .2 .1 .

.23 ... .

.61 .2 , ..

 

..., ********** 260 . .

..., ********** 260 . .

..., ********** 260 . .

..., ********** 260 . .

.53 .2 . nilal 12 , 9 . 5,45 . 9 . , 12 , SIG SAUER , 220, 45 ser - G300504 S&B 45 , 74 5,45 39,5 . 5,45 39,5 67 12- , .

.53 .2 . 9 2 ... .

.53 .1 . . 1100 355689009570152 89359051000413713829 89359051000405674625 , 1661 2 355796/03/262323/1 2 in 1 89359050100290213314 , 1200 352075/02/702750/3 89359050000410213733 -394 356042/03/98/9407/8 89359050000408732876- .

2. .....

:

20 . , , , , , , , ... 20.02.2010. , 2 , ,2 . , , .

15 .

 

 

 

:

 

 

:

 

 

. : 1.

 

 

2.

 

 

 

3.