Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                02.03.2011г.                                град Пазарджик

 

          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият окръжен съд                                                               наказателен състав

На 02.03.                                                                                                 Година 2011

В публичното заседание в следния състав:

                         Председател: Димитър Бозаджиев

 

Секретар: И.Ш.

Прокурор: Недялка Попова

като разгледа докладваното от съдията  Бозаджиев НАХД №93 по описа  за 2011 година.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т.1 от НПК

                  

                   Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА обвиняемият К. С. П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2008 г. в гр. Пазарджик е представил пред Областна разплащателна агенция гр. Пазарджик към ДФ „Земеделие”, неверни сведения в Общо заявление за единно плащане на площ с вх. № 15905691/2008 г., с УИН 13/140508/13005 и УРН 263148 и приложенията му /Таблица за използваните парцели 2008 г./ относно начина на ползване на декларирани от него парцели /регламентирано в чл. 3 ал. 1 т. 3, б. ”в” от Наредба № 107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадена от Министъра на земеделието и горите, на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители/, като е заявил, че ползва и обработва земеделски земи с площ 622,3 хектара в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Славовица, с. Виноградец и с. Горно Вършило, а в действителност, реално е обработил 135.56 хектара земеделска площ, с което е целял да получи средства по четири схеми за субсидиране /СЕПП, НД, НР1 и НР 2/ от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, като необработените земеделски земи са в общ размер на 486.74 хектара и включват следните парцели:

1. Парцел с номер по ИСАК № 1076773, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-6-1 в землището на с. Горно Вършило с общо заявена площ 7.35 ха с костилкови овощни видове е изцяло необработван.

2. Парцел с номер по ИСАК № 1076799, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-18-2 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 12.54 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

3. Парцел с номер по ИСАК№1076844, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-30-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 6.1 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

4. Парцел с номер по ИСАК № 1076882, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-39-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 28.23 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

5. Парцел с номер по ИСАК № 1076920, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-41-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 5,76 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

6. Парцел с номер по ИСАК № 1076940, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-42-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 17.24 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

7. Парцел с номер по ИСАК № 1076935, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-43-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 8.97 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

8. Парцел с номер по ИСАК № 1076952, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-46-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 0.26 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

9. Парцел с номер по ИСАК № 1076955, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-47-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 0.27 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

10. Парцел с номер по ИСАК № 1077075, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-61-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 2.00 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

11. Парцел с номер по ИСАК № 1077103, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-62-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 13.4 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

12. Парцел с номер по ИСАК № 1077225, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-153-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 1.46 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

13. Парцел с номер по ИСАК № 1077252, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-154-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 2.96 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

14. Парцел с номер по ИСАК № 1077316, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-212-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 9.31 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

15. Парцел с номер по ИСАК № 1077344, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-215-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 13.87 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

16. Парцел с номер по ИСАК № 1077051, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-59-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 12.21 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

17. Парцел с номер по ИСАК № 1076826, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-28-2 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 14,04 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

18. Парцел с номер по ИСАК № 1077202, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-138-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 3,74 ха с костилково овощни видове е изцяло необработван.

19. 17. Парцел с номер по ИСАК № 1077212, отговарящ на номер по СИЗП № 16732-151-1 в землището на с. Г. Вършило с общо заявена площ 1,51 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

20. Парцел с номер по ИСАК № 1076592, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-23-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 73.31 ха с постоянно затревени площи е необработван.

21. Парцел с номер по ИСАК № 1076610, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-83-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 36.53 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

22. Парцел с номер по ИСАК № 1076646, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-181-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 8.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

23. Парцел с номер по ИСАК № 1076653, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-182-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 7.21 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

24. Парцел с номер по ИСАК № 1076683, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-184-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 5.57 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

25. Парцел с номер по ИСАК № 1076672, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-185-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 16.95 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

26. Парцел с номер по ИСАК № 1076697, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-199-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 9.03 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

27. Парцел с номер по ИСАК № 1076699, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-240-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 41.77 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

28. Парцел с номер по ИСАК № 1076710, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-329-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 12.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

29. Парцел с номер по ИСАК № 1076728, отговарящ на номер по СИЗП № 10820-390-1 в землището на гр. Ветрен с общо заявена площ 59.64 ха с угари е изцяло необработван.

30. Парцел с номер по ИСАК № 1076754, отговарящ на номер по СИЗП № 11154-115-1 в землището на с. Виноградец с общо заявена площ 7,14 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

31. Парцел с номер по ИСАК № 1077662, отговарящ на номер по СИЗП № 67009-260-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 5.77 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

32. Парцел с номер по ИСАК № 1077685, отговарящ на номер по СИЗП № 67009-261-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 3.54 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

33. Парцел с номер по ИСАК № 1077963, отговарящ на номер по СИЗП № 67009-262-1 в землището на с. Славовица с общо заявена площ 10.27 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван.

34. Парцел с номер по ИСАК № 1077559, отговарящ на номер по СИЗП № 66439-58-1 в землището на с. Симеоновец с общо заявена площ 26.93 ха с постоянно затревени площи е изцяло необработван - престъпление по чл. 248а, ал.2, във връзка с ал.1 от НК  /редакция на ДВ, бр.75/2006г./, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лв. платима в полза на Държавата, по  бюджета на съдебната власт.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия К. С. П., със снета по- горе самоличност и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната система направените по делото разноски в размер на 544 /петстотин четиридесет и четири/лв.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд в 15 - дневен срок, считано от днес.

 

                                                    

                                                      Председател: