Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
         
        Прессъобщения:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 21 ноември
[За повече четете...]
Архив на новините
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Пазарджишки окръжен съд - новини и съобщения
 Приемно време на Административен ръководител-Председател на Окръжен съд Пазарджик

Всяка сряда от месеца от 14.00 до 15.00 часа,след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.
Писмените заявления се подават в стая №34 - съдебен администраторВръзки с обществеността, Sep 19, 16:40

архив на новините


Съгласно Разпореждане № 437/02.07.2019 г. на Административния ръководител - Председател ОС - Пазарджик, на основание чл. 86, ал.1 от ЗСВ и чл.329, ал. 3 от ЗСВ през съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г. да се разглеждат следните дела:
1.Наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража”;
2.Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3.Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4.Дела по несъстоятелност;
5.Дела по Закона за защита от домашното насилие;
6.Дела, по които закон предвижда разглеждането в срок, по –кратък от един месец;
7.Дела за осиновяване на дете;
8.Други дела - граждански и наказателни, по преценка на Административния ръководител на съда.

На 19 април в сградата на Съдебна палата – Пазарджик ще бъде открит Център по медиация при Окръжен и Районен съд-Пазарджик. Ще присъстват представител на Апелативен съд – Пловдив, председатели на окръжни и районни съдилища от страната, представители на обществени институции и неправителствени организации, медиатори, адвокати.
Адвокат Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове ще представи медиацията – способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално лице, за постигане на взаимно приемливо споразумение.
По време на дискусията ще бъде споделен опит и добри практики от функционирането на вече изградени такива центрове в съдилищата, както и възможностите за сътрудничеството с обществени институции и неправителствени организации.


27.12.2018 г. - последен работен ден до края на 2018 г., в който се приемат плащания с карти на POS терминалните устройства. След тази дата внасяне на суми по сметки на Окръжен съд - Пазарджик става директно в банка или с банков превод.


„С една марихуана зад волана“ или как наркотиците водят до катастрофи, предизвикани от дрогирани шофьори", предаване, излъчено по Дарик радио на 12 октомври 2018 год.
https://darik.bg/temida-s-edna-marihuana-zad-volana-kak-pusheneto-na-treva-vliae-varhu-vazpriatiata-i-reak.html


В съдебната рубрика „Темида“ на Дарик радио и Апелативен съд – Пловдив този петък - 12 октомври ще говорим по темата: „С една марихуана зад волана“ или как наркотиците водят до катастрофи, предизвикани от дрогирани шофьори: - Как се установява употребата на наркотици? - Какви са наказанията? - Какво е влиянието на упойващите вещества върху шофьорите? Гости в студиото: съдия Ирина Джунева от Окръжен съд – Пазарджик, доктор Теодора Арабаджиева – началник на Диагностично - консултативен блок към Центъра за психично здраве, Маринела Чавдарова - пресаташе на Окръжен съд – Пазарджик, с дебют в рубриката „Карай умно!“.
Анонс за предаването можете да чуете тук:


Съгласно Заповед № 405/05.06.2018 г. на Административния ръководител - Председател ОС - Пазарджик, на основание чл. 86, ал.1 от ЗСВ и чл.329 от ЗСВ през съдебната ваканция от 15.07.2018 г. до 01.09.2018 г. да се разглеждат следните дела:
1.Наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража”;
2.Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3.Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4.Дела по несъстоятелност;
5.Дела по Закона за защита от домашното насилие;
6.Дела, по които закон предвижда разглеждането в срок, по –кратък от един месец;
7.Дела за осиновяване на дете;
8.Други дела - граждански и наказателни, по преценка на Административния ръководител - председател на съда.


Окръжен съд гр. Пазарджик, съгласно Заповед № 357/16.05.2018 г. на Административния ръководител – Председател на ОС - Пазарджик, събира оферти за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Съдебната палата гр. Пазарджик, за период от една година, при прогнозно количество енергия за една година от 176 000 Квтч. Критериите, по които ще бъдат оценявани постъпилите оферти: цена и вид на предоставените услуги. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на услугата. Необходими документи:
• Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката,заверено копие;
• Срок на валидност на офертата.
Офертите да бъдат представени в непрозрачен и запечатан плик в Окръжен съд, Пазарджик, ул.„Хан Крум“№ 3, ст. 52 “Регистратура“ в срок до 17:00 часа на 31.05.2018 г. Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена комисия със заповед на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд Пазарджик на 01.06.2018 г.


21.12.2017 г. - последен работен ден до края на 2017 г., в който се приемат плащания с карти на POS терминалните устройства. След тази дата внасяне на суми по сметки на Окръжен съд - Пазарджик става директно в банка или с банков превод.


ПРАВО НА ОТГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛЪЧЕН РЕПОРТАЖ В ПРЕДАВАНЕТО "ТАЗИ СУТРИН" ПО BTV


Съгласно Заповед № 406/22.06.2017 г. на Административния ръководител - Председател ОС - Пазарджик, на основание чл. 86, ал.1 от ЗСВ и чл.329 от ЗСВ през съдебната ваканция от 15.07.2017г. до 01.09.2017г. да се разглеждат следните дела:
1.Наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража”;
2.Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3.Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4.Дела по несъстоятелност;
5.Дела по Закона за защита от домашното насилие;
6.Дела, по които закон предвижда разглеждането в срок, по –кратък от един месец; 7.Дела за осиновяване на дете;
8.Други дела - граждански и наказателни, по преценка на Административния ръководител на съда.


Съобщение във връзка с Указания за годишно приключване на бюджетни сметки за 2016 г. на Министерство на финансите и на основане Заповед № 799/14.12.2016 г. на Административен ръководител - Председател ОС Пазарджик.

ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд - Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Съдебен деловодител" по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, на основание Заповед №498/11.08.2016 г. на Председателя на Окръжен съд.
Приложения:

1.ОБЯВЛЕНИЕ
2.Заявление за участие по образец
3.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
4.Декларация по чл.132 от ПАС

Обявата е публикувана на 29.08.2016 г. във в-к "Пазарджишка Марица"
ЗАПОВЕД във връзка с конкурс за заемане на длъжността "Съдебен делодовител" ВИЖ ТУК-->
ЗАПОВЕД за възобновяване на конкурс за заемане на длъжността "Съдебен делодовител" ВИЖ ТУК-->

СПИСЪК ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" В ОС-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК

Протокол от заседанието на комисията по провеждане на втори етап от конкурса за заемане на длъжността "Съдебен деловодител" ВИЖ ТУК

Протокол от заседанието на комисията по провеждане на трети етап от конкурса за заемане на длъжността "Съдебен деловодител" ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд - Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Главен счетоводител" по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, на основание Заповед №500/11.08.2016 г. на Председателя на Окръжен съд.
Приложения:

1.ОБЯВЛЕНИЕ
2.Заявление за участие по образец
3.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
4.Декларация по чл.132 от ПАС

Обявата е публикувана на 02.09.2016 г. във в-к "Пазарджишка Марица"

СПИСЪК И ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ОС-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК
Протокол от заседанието на комисията по провеждане на втори етап от конкурса за заемане на длъжността "Главен счетоводител" ВИЖ ТУК
Протокол от заседанието на комисията по провеждане на трети етап от конкурса за заемане на длъжността "Главен счетоводител" ВИЖ ТУК

ОБЯВА

Окръжен съд - Пазарджик, съгласно Заповед № 580/06.10.2016 г. на Административния ръководител – Председател на съда събира оферти за избор на оператор на електронни съобщителни услуги - мобилни и стационарни за нуждите на Окръжен съд - Пазарджик.
Критериите, по които ще бъдат оценявани постъпилите оферти, ще бъдат цена и вид на предоставените услуги за мобилни и стационарни услуги. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на услугата.
Офертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр. Пазарджик, ул.“Хан Крум“ № 3, ст. №52 – „Регистратура“ в срок до 17 ч. на 14.10.2016г., като офертите получават пореден номер и дата. Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена комисия със заповед на Административния ръководител - Председател ОС - Пазарджик на 17.10.2016г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд гр.Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Старши специалист-управление и стопанисване на съдебно имущество" по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, на основание Заповед №433/11.07.2016 г. на Административен ръководител-Председател ОС-Пазарджик.
Приложения:

1.ОБЯВЛЕНИЕ
2.Заявление за участие по образец
3.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
4.Декларация по чл.132 от ПАС

СПИСЪК И ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ-УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНО ИМУЩЕСТВО" В ОС-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ-УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНО ИМУЩЕСТВО" В ОКРЪЖЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК

Съгласно Заповед № 400/29.06.2016 год. на Административния ръководител - Председател ОС - Пазарджик, на основание чл. 86, ал.1 от ЗСВ и чл.329 от ЗСВ през съдебната ваканция от 15.07.2016г. до 01.09.2016г. да се разглеждат следните дела:
1.Наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража”;
2.Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3.Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4.Дела по несъстоятелност;
5.Дела по Закона за защита от домашното насилие;
6.Дела, по които закон предвижда разглеждането в срок, по –кратък от един месец;
7.Дела за осиновяване на дете;
8.Други дела - граждански и наказателни, по преценка на Административния ръководител на съда.


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ-УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНО ИМУЩЕСТВО" В ОКРЪЖЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ-УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНО ИМУЩЕСТВО" В ОС-ПАЗАРДЖИК ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд гр.Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Старши специалист-управление и стопанисване на съдебно имущество" на основание Заповед №87/22.02.2016г. на Административен ръководител-Председател ОС Пазарджик.
Приложения:

1.Заповед №87/22.02.2016г.
2.ОБЯВЛЕНИЕ
3.Заявление за участие по образец
4.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
5.Декларация по чл.132 от ПАС


СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ И ПРОТОКОЛ ОТ ДИСКУСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗСВ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 19.06.2015 год. В ГР. ПЛОВДИВ --->ВИЖ ТУК


Заповед №418/30.06.2015г. на Административния ръководител-Председател ОС Пазарджик относно делата, които ще се разглеждат през съдебната ваканция от 15.07.2015г. до 01.09.2015г.


ОБЯВА


Окръжен съд гр. Пазарджик, съгласно Заповед № 526/17.08.2015г. на Административния ръководител – Председател на съда удължава срока за събиране на оферти за избор на доставчик на ел.енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Съдебната палата гр. Пазарджик, за период от една година, при прогнозна енергия за една година от 170 000Квтч.
Критериите, по които ще бъдат оценявани постъпилите оферти: цена и вид на предоставените услуги.
Офертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр. Пазарджик, ул.“Хан Крум“ № 3, ст. №52 – „Регистратура“ в срок до 17 ч. на 19.08.2015г., като офертите получават пореден номер и дата.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена със заповед на Административния ръководител -председател на съда комисия на 20.08.2015г.ОБЯВА


Окръжен съд гр. Пазарджик, съгласно Заповед № 450/14.07.2015 г. на Административния ръководител – Председател на съда събира оферти за избор на доставчик на ел.енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Съдебната палата гр. Пазарджик, за период от една година, при прогнозна енергия за една година от 170 000Квтч.
Офертите в непрозрачен и запечатан плик следва да бъдат представени в Окръжен съд гр. Пазарджик, ул.“Хан Крум“ № 3, ст. №52 – „Регистратура“ в срок до 17 ч. на 24.07.2015 г. Офертите получават пореден номер и дата.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В ОС-ПАЗАРДЖИК: ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд гр.Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Съдебен секретар" на основание Заповед №321/14.05.2015г. на Административния ръководител-Председател ОС Пазарджик.
Приложения:
1.Заповед №321/14.05.2015г.
2.ОБЯВЛЕНИЕ
3.Длъжностна характеристика на съдебен секретар
4.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
5.Декларация по чл.132 от ПАС
6.Заявление за участие по образец

ОБЯВЛЕНИЕ

Окръжен съд гр.Пазарджик ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 /една/ свободна щатна длъжност "Главен счетоводител" на основание Заповед №27/15.01.2015г. на Административен ръководител-Председател ОС Пазарджик.
Приложения:
1.
Заповед №27/15.01.2015г.
2.ОБЯВЛЕНИЕ
3.Длъжностна характеристика на съдебен служител
4.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС
5.Декларация по чл.132 от ПАС
6.Заявление за участие по образец

Списък на допуснатите кандидати
Протокол от заседанието на комисията по провеждане на трети етап от конкурса

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №139/12.03.2015 год. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за избор на изпълнител (доставчик) на охранителна услуга за Съдебната палата гр.Пазарджик, находяща се на адрес:гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3. Офертите ведно с приложенията към тях следва да се представят в запечатани пликове , с надпис, обозначаващ подателя, до 18.03.2015г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение:
Заповед № 139/12.03.2015 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №140/12.03.2015 год. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за избор на изпълнител за ежемесечна поддръжка и обслужване на пожароизвестителна инсталация и вътрешни-противопожарни кранове (ВППК). Офертите ведно с приложенията към тях следва да се представят в запечатани пликове , с надпис, обозначаващ подателя, до 18.03.2015г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение:
Заповед
№ 140/12.03.2015 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №28/15.01.2015г. на Административен ръководител-Председател ОС Пазарджик събира оферти за закупуване и доставка на оригинални и съвместими тонер касети.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик в Окръжен съд Пазарджик, ул.Хан Крум 3, стая №52-"Регистратура" до 23.01.2015г. вкл. до 17.00 часа.

Приложение: Заповед №28/15.01.2015г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №29/15.01.2015г. на Административен ръководител-Председател ОС Пазарджик събира оферти за закупуване и доставка на копирна хартия и канцеларски материали.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик в Окръжен съд Пазарджик, ул.Хан Крум 3, стая №52-"Регистратура" до 23.01.2015г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №29/15.01.2015г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №30/15.01.2015г. на Административен ръководител-Председател ОС Пазарджик събира оферти за закупуване и доставка на почистващи, хигиенни и санитарни материали.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик в Окръжен съд Пазарджик, ул.Хан Крум 3, стая №52-"Регистратура" до 23.01.2015г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №30/15.01.2015г.

Проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите

Анкета
Попълнената анкета може да бъде изпратена на pazardzhik-os@justice.bg или предоставена на административния секретар на ОС - Пазарджик, ет.3, ст.34 за изпращането им във ВСС в срок до 20.12.2014 г.Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебната палата гр. Пазарджик.
Приложение: Заповед за определяне на наемател №314/09.06.2014 год.
Съгласно заповед №248/07.05.2014 год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик, се организира трети пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 год., на част от имот - публична държавна собственост, с полезна площ 62,50 кв.м., находяща се в сутерена на сградата на съдебната палата гр.Пазарджик, ул.Хан Кум №3, с предназначение на обекта: КАФЕНЕ.
КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:28.05.2014 год. вкл.
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.06.2014г. ОТ 11.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, гр.ПАЗАРДЖИК, ул.ХАН КРУМ №3, В ЗАЛА №3.
Актуалната обява е публикувана на 13.05.2014г. във в-к "Репортер" и в-к "Пазарджишка Марица"
Приложение: Заповед №248/07.05.2014 год.

Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №74/12.02.2014г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик открива процедура за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване.
Приложение: Заповед №74/12.02.2014г.


Съгласно заповед №138/17.03.2014 год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик е открита процедура по избор на банка за обслужване на съда. Процедурата е в съответствие с решения на Висшия съдебен съвет – по Протокол №20/22.06.2005 год., Протокол №53/19.12.2006 год.,Протокол №5/07.02.2013 год. и Протокол №22/22.05.2013 год. В случай, че обслужването на сметките на Окръжен съд Пазарджик представлява интерес за Вас, Ви отправям настоящата покана за участие в процедурата. Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките – участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок (09.04.2014 год., включително), са посочени в заповедта, пълният текст на която е публикуван на интернет – страницата на съда: www.court-pz.info. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 09.04.2014 год. вкл.
Приложения: 1.Заповед №138/17.03.2014г.
2.Заявление за участие
3.Информация за кандидата
4.Образец на оферта
5.Декларация
6.Покана
РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с постъпило запитване вх.№2231/26.03.2014 год. от ЦКБ АД клон Пазарджик, относно „Процедура за избор на банка, обслужваща банковите сметки на Окръжен съд гр. Пазарджик“
повече>>
РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с постъпило запитване вх.№2447/03.04.2014 год. от ЦКБ АД клон Пазарджик, относно „Процедура за избор на банка, обслужваща банковите сметки на Окръжен съд гр. Пазарджик“
повече>>
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №812/18.12.2013 год. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за избор на изпълнител (доставчик) на охранителна услуга за Съдебната палата гр.Пазарджик, находяща се на адрес:гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3. Офертите ведно с приложенията към тях следва да се представят в запечатани пликове , с надпис, обозначаващ подателя, до 21.12.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложения:
Заповед № 812/18.12.2013 г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №785/10.12.2013 год. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти относно закупуване,доставка и монтаж на :
Mногофункционална копирна машина Xerox WorkCentre 5845 - цифров копир, мрежови принтер, мрежови цветен скенер.
Техническите изисквания са описани в Приложение №1.
Офертите трябва да съдържат следните показатели:
1.Tехническо и финансово предложение
2.Гаранционен срок и сервизно обслужване
3.Инсталация и обучение
Всички посочени цени да бъдат с ДДС. Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 11.12.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложения:
1.Заповед № 785/10.12.2013 г.
2.Техническо задание- ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №748/05.12.2013 год. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти относно закупуване,доставка и монтаж на :
Mногофункционална копирна машина Xerox WorkCentre 5845 - цифров копир, мрежови принтер, мрежови цветен скенер.
Техническите изисквания са описани в Приложение №1.
Офертите трябва да съдържат следните показатели:
1.Tехническо и финансово предложение
2.Гаранционен срок и сервизно обслужване
3.Инсталация и обучение
Всички посочени цени да бъдат с ДДС. Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 09.12.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложения:
1.Заповед № 748/05.12.2013 г.
2.Техническо задание- ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №487/18.07.2013 год. на И.Ф.Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти относно закупуване и доставка на:
1.Един брой компютър - Приложение №1.
2.Един брой лазерно многофункционално устройство– Приложение №2.
3.Софтуер за сканиране и оптично разпознаване на текст - Приложение №3.
Офертите трябва да съдържат техническо и финансово предложение.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 26.07.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложения:
1.Заповед №487/18.07.2013г.
2.Приложение №1.
3.Приложение №2.
3.Приложение №3.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №88/04.02.2013г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за закупуване на копирна хартия и канцеларски материали.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 08.02.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №88/04.02.2013г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №35/16.01.2013г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за закупуване на копирна хартия и канцеларски материали.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 22.01.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №35/16.01.2013г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №36/16.01.2013г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за закупуване на оригинални и съвместими тонер касети.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 22.01.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №36/16.01.2013г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №37/16.01.2013г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик събира оферти за закупуване на почистващи, хигиенни и санитарни материали.
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 22.01.2013г. вкл. до 17.00 часа.
Приложение: Заповед №37/16.01.2013г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед №782/20.12.2010 год. на Председателя на ОС -Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за медицинско обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредби на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. Oферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 17,00 ч. на 20.12.2010 год. вкл.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК (13.12.2011 год.)

Произнасяне по жалби на кандидати недопуснати до участие в конкурс.
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

Връзки с обществеността, Sep 02, 15:25

Оценки от устния изпит на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността
"Съдебен помощник" в Окръжен съд - Пазарджик.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
По решение на Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник” в Окръжен съд гр. Пазарджик, събеседването с кандидатите за длъжността ще се проведе на 17.04.2012 г. от 10.00 часа в Зала № 3 на Съдебната палата.

ПРОТОКОЛ на комисията от проведен конкурс
за длъжността "ПРИЗОВКАР" в Окръжен съд гр.Пазарджик.

Оценки от писмения изпит на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността
"Съдебен помощник" в Окръжен съд - Пазарджик.

ПРОТОКОЛ от проведен първи етап на конкурса
за назначаване на съдебен служител в ОС Пазарджик на длъжността "ПРИЗОВКАР".

ПРОТОКОЛ №1 на КОМИСИЯТА за провеждане на конкурс
за длъжността "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК" в Окръжен съд Пазарджик.

Връзки с обществеността, May 02, 16:02

Годишен доклад за дейността на Окръжния и Районните съдилища в Пазарджишкия съдебен окръг-2011г.

Връзки с обществеността, May 07, 10:22

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписване, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, напомняме Ви, че срока за подаване на заявления е 30.09.2011 г.
Заявленията за вписване се подават в регистратурата на ОС-Пазарджик, етаж 3, стая № 52, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.


Връзки с обществеността, Oct 17, 15:05

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно Заповед № 340/29.06.2011 год. на Председателя на Окръжен съд - Пазарджик, на основание чл. 329, ал.3 от ЗСВ през съдебната ваканция за 2011 год. в Окръжен съд - Пазарджик ще се насрочват следните видове дела:
- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение "Задържане под стража";
- граждански дела, които се разглеждат по реда на бързо произвоство по чл. 310 от ГПК;
- за назначаавне на особен представител;
- дела по несъстоятелност;
- дела по Закона за защита срещу домашно насилие;
- дела, по които закон пердвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
- дела за осиновяване на дете;
- други дела - частни наказателни дела и въззивни частни наказателни дела и граждански дела.


Връзки с обществеността, Oct 17, 15:04Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебната палата гр. Пазарджик.
Приложение: Заповед за определяне на наемател №314/09.06.2014 год.
Съгласно заповед №248/07.05.2014 год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик, се организира трети пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 год., на част от имот - публична държавна собственост, с полезна площ 62,50 кв.м., находяща се в сутерена на сградата на съдебната палата гр.Пазарджик, ул.Хан Кум №3, с предназначение на обекта: КАФЕНЕ.
КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:28.05.2014 год. вкл.
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.06.2014г. ОТ 11.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, гр.ПАЗАРДЖИК, ул.ХАН КРУМ №3, В ЗАЛА №3.
Актуалната обява е публикувана на 13.05.2014г. във в-к "Репортер" и в-к "Пазарджишка Марица"
Приложение: Заповед №248/07.05.2014 год.

Окръжен съд гр.Пазарджик на основание Заповед №74/12.02.2014г. на Административен ръководител-Председател ОС - Пазарджик открива процедура за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване.
Приложение: Заповед №74/12.02.2014г.
O Б Я В А
На основание Заповед № 531/20.10.2011 г.

на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд гр. Пазарджик ОБЯВЯВА конкурс за съдебен служител за длъжността „съдебен деловодител” – 1 щатна бройка.
Минимални изисквания към кандидата:
- е пълнолетен български гражданин
- има завършено средно образование и компютърна грамотност
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер
- не е поставен под запрещение
- не е лишен от правото да заема определена длъжност
- не е йерархична връзка на ръководството и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител/прокурист/, ликвидатор или синдик
- не е народен представител
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия
- комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност, дискретност и инициативност

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образува и придвижва съдебни дела.
Възнаграждение – съгласно класификатора - 440 лв.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. писмено заявление за участие в конкурса - образец;->изтегли
2. автобиография;->изтегли
3. копие от лична карта;
4. копие от диплом за завършено образование;
5. копие от документи за допълнителна квалификация;
6. документ за трудов стаж /ако има такъв/;
7. свидетелство за съдимост;
8. медицинско свидетелство, включително психиатър;
9. декларация по чл. 152 от ПАРОАВАС – образец->изтегли
10. декларация по чл. 156 ал. 2 т. 1 от ПАРОАВАС – образец->изтегли
11. препоръки /от работодател по желание/
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – два етапа - по документи и събеседване.
МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Окръжен съд гр. Пазарджик, „Регистратура”, ет. 3, стая № 52, от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, считано от 24.10.2011г. до 22.11.2011 г. включително.
Телефон за контакти: 034/ 44 49 68.
Копие от длъжностната характеристика и документи за участие в конкурса могат да се получат при съдебния администратор на Окръжен съд гр. Пазарджик, стая № 34, ет.3., както и на интернет страницата на съда www.court-pz.info

Годишен доклад за дейността на Окръжния съд и Районните съдилища в Пазарджишкия съдебен окръг-2010г.

Връзки с обществеността, Jul 16, 09:44

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед № 108/22.02.2011 год. на Председателя на ОС - Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за закупуване на почистващи, хигиенни и санитарни материали, като в нея да бъдат изброени основните позиции, по които ще се сравняват офертите, а именно:
• Тоалетна хартия;
• Кърпи за ръце;
• Торби за прахосмукачки;
• Кислол;
• Медикс за под;
• Сода каустик и др.;
• Веро MEDIX,
• Веро ЕХО;
• Пълнители за течен сапун – MEDIX, TEO и др.;
• Белина;
• Торби за смет – 35 л; 60 л; 150 л
• Микрофибърни кърпи;
• Препарати за под (теракот и мозайка);
• Препарати за фаянс;
• Кърпи за под;
• Препарати за почистване на прозорци;
• Пластмастови кофи;
• Др. почистващи, хигиенни и санитарни препарати, по преценка на подаващия офертата.
Офертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд Пазарджик, ул.”Хан Крум” №3, стая №52 „Регистратура”, в срок до 17,00 часа на 28.02.2011 год., като офертите получават пореден номер и дата.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед № 71/03.02.2011 год. на Председателя на ОС - Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за изработка, доставка и монтаж на преграда за монитор - конферентна връзка.
Oфертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, стая № 52 - "Регистратура", в срок до 11.02.2011 г. до 17 ч., като офертите получават пореден номер и дата.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед № 70/03.02.2011 год. на Председателя на ОС - Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за закупуване на почистващи, хигиенни и санитaрни материали.
Oфертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, стая № 52 - "Регистратура", в срок до 11.02.2011 г. до 17 ч., като офертите получават пореден номер и дата.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед № 69/03.02.2011 год. на Председателя на ОС - Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за закупуване на консумативи за принтери, както и за рециклиране на тонер касети за следните видове техника:
• Dell Printer Laser 1700
• Dell Printer Laser 1720
• HP Laser Jet 1020
• HP Laser Jet 1010
• Xerox Document Centre 425 ST
• HP Laser Jet 1005
• HP Laser Jet 2015D
• HP Laser Jet 1320
• DELL Printer Workgroup Laser M5200n
• Lexmark E350D
• Lexmark E360D
• Canon LBP3300
• Canon LaserBase MF3220
• Samsung SCX-4300
• HP LaserJet M 1319f MFP
• HP LaserJet M 1536 dnf MFP
• Xerox Work Centre 7435 color
Oфертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, стая № 52 - "Регистратура", в срок до 11.02.2011 г. до 17 ч., като офертите получават пореден номер и дата.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед № 68/03.02.2011 год. на Председателя на ОС - Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за закупуване на копирна хартия и канцеларски материали - факс хартия, хартиени пликове за писма, химикали, папки - джоб, класьори, папки "Дело", органайзери и др.
Oфертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, стая № 52 - "Регистратура", в срок до 11.02.2011 г. до 17 ч., като офертите получават пореден номер и дата.


Връзки с обществеността, Mar 01, 10:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 28.01.2011 г. от 9.30 часа в зала № 1 на Съдебната палата гр.Пазарджик, ще се проведе среща със съдебните заседатели избрани за участие по дела на Окръжен съд гр.Пазарджик, които не са преминали обучителен семинар през 2010 г.
На срещата съдебните заседатели ще получат и материали във връзка с дейността им.
Присъствието Ви е желателно.

Връзки с обществеността, Feb 01, 09:19

офертиПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ІІ-РИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР” В ОС-ПАЗАРДЖИК изтегли->>>


Връзки с обществеността, Jan 24, 09:42

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Поради необходимостта от доставка на видеоконферентна система за нуждите на Окръжен съд Пазарджик и след решение на ВСС по протокол № 45/09.12.2010 г., Окръжен съд Пазарджик, гр.Пазарджик, ул.Хан Крум 3, събира оферти за избор на доставчик и изработка на видеоконферентна система.
Офертите трябва да съдържат техническо и финансово предложение за избор, доставка и изработка видеоконферентен терминал за нуждите на Окръжен съд Пазарджик , включващ:
- видеоконферентна система
Показателите /критериите/ за оценка и класиране са посочени в Заповед № 768/13.12.2010 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пазарджик, а техническите изисквания са описани в ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ и публикувани в Интернет страницата на съда.
Оферти се подават всеки работен ден от 08.30 ч. До 17.00 ч. в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик, с краен срок – 17.00 часа на 15.12.2010 год. вкл.
Изискванията към офертите са съобразно образец за оферта, публикувана в Интернет страницата на съда. Този образец следва да бъде спазен при подаване на предложение.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заповед № 768/13.12.2010 г.-->ИЗТЕГЛИ
2. Техническо задание -->ИЗТЕГЛИ
3. Образец ценова оферта -->ИЗТЕГЛИ

Връзки с обществеността, Jul 18, 14:25

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Съгласно Заповед №692/3.11.2010 год. на Председателя на ОС -Пазарджик
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 събира оферти за закупуване, доставка и монтаж на мултифункционална система за цветен печат HiQ LED технология със следните характеристики:
1.МАРКА:
XEROX WorkCentre 7435 + EFI контролер.
XEROX WorkCentre 7545 + EFI контролер.
2.Обработване на хартията– брой тави, размери А3, А4 и тава за пликове.
3.Завършващи операции:
• стандартно: двойна изместена изходна тава, тава за листа с лицето нагоре.
4.Функции при печат.
5.Самостоятелен факс. LAN факс, отпечатване на факс до А3.
6.Сканиране.
7.Гаранционен срок и сервизно обслужване.
8.Инсталация и обучение.
Всички посочени цени да бъдат с ДДС.
Към офертата задължително се прилага документ за търговска регистрация /удостоверение за актуално състояние; разпечатка от Търговския регистър/.
Оферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 16,00 ч. в срок до 03.12.2010 год. вкл., в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик.

Връзки с обществеността, Feb 10, 10:23

О Б Я В А

Конкурс за длъжността – „призовкар”
На основание Заповед № 585/27.10.2010 г. на
Административния ръководител – Председател на Окръжен съд гр. Пазарджик
ОБЯВЯВА конкурс за съдебен служител за
длъжността „призовкар” – 1 щ.б.

I.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

1. завършено средно образование
2. да имат само българско гражданство;
3. да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер, независимо дали е реабилитиран;
4. да притежават нравствени и професионални качества;
5. допълнителна квалификация – шофьорска книжка и други е предимство.
6. да не страда от психически заболявания

ІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност.

ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: връчва призовки, съобщения и съдебни книжа.
Възнаграждение – съгласно класификатора -370 лв.

ІV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. писмено заявление за участие в конкурса->изтегли
2. автобиография->изтегли
3. копие от лична карта;
4. копие от диплом за завършено образование;
5. копие от документи за допълнителна квалификация;
6. документ за трудов стаж /ако има такъв/;
7. свидетелство за съдимост;
8. медицинско свидетелство;
9. медицинско свидетелство от психо-диспансер;
10. декларация по чл. 152 от ПАРАОВАС->изтегли
11. декларация по чл. 156 ал. 2 т. 1 от ПАРАОВАС->изтегли

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – два етапа

І етап – по документи;
ІІ етап – събеседване;

VІ.ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КОНКУРСА :
-чрез обява в местен вестник – „Знаме”
-на таблото за съобщения в Съдебната палата гр. Пазарджик
-чрез публикация на интернет-страницата на ОС – Пазарджик

VІІ. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

І – Окръжен съд гр. Пазарджик, „Регистратура” ,ет. 3 , стая № 52,
от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Срок – от 28.10.2010 г. до 26.11.2010 г. включително.

Телефон за контакти : 034/ 44 49 68; 44 -49-22;

Копие от длъжностната характеристика участниците могат да получат при
съдебния администратор на Окръжен съд гр. Пазарджик, стая № 34, ет.3.

Връзки с обществеността, Nov 29, 12:03

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, събира оферти за преглед на очите и оценка състоянието на зрението на съдиите и съдебните служители при Окръжен съд гр. Пазарджик от специалист по очни болести, както и закупуването на очила на работещия за работата му с видеодисплей, при промяна на състоянието, предписано от специалиста по очни болести при прегледа му.
Оферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 17,00 ч. в срок до 11.11.2010 год. вкл., в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №616/04.11.2010 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, събира оферти за провеждане на профилактични медицински прегледи.
Оферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 17,00 ч. в срок до 10.11.2010 год. вкл., в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №611/03.11.2010 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, събира оферти за избор на изпълнител за извършване на частичен ремонт на дървената покривна конструкция на сградата на Съдебната палата гр.Пазарджик, представляващ подмяна на елементи.
Офертите да съдържат следните показатели:
• цена ( с вкл. ДДС).
• срок за изпълнение – посочен в работни дни.
• аванс (ако се претендира) – % от общата стойност.
Показателите (критериите) за оценка и класиране на предложенията са съобразно приложеното копие от заповед №604/01.11.2010 г.
Оферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 17,00 ч. в срок до 05.11.2010 год. вкл., в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик.
В горния срок може да бъде извършен и оглед на частта от подпокривното пространство, подлежаща на ремонт, след предварителна уговорка /тел. 034 44 52 79 – управител сгради/.
Ако извършването на тези дейности представлява интерес, Ви каня да подадете оферта за изпълнение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №604/01.11.2010 год.->изтегли

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, събира оферти за избор на изпълнител за почистване на подпокривното пространство на сградата на Съдебната палата гр.Пазарджик.
Необходимите за изпълнение работи включват:
• събиране и почистване на отпадъци и екскременти от подпокривно пространство със застроена площ 864 кв.м.
• извозване до сметище. Показателите (критериите) за оценка и класиране на предложенията са съобразно приложеното копие от заповед №595/28.10.2010 г.
Оферти се подават всеки работен ден от 08,30 ч. До 17,00 ч. в срок до 05.11.2010 год. вкл., в стая №52, етаж ІІІ – Регистратура на Окръжен съд Пазарджик. Изискванията към офертите са съобразно приложената заповед и образец за оферта. Този образец следва да бъде спазен при подаване на предложение. В горния срок може да бъде извършен и оглед на подпокривното пространство след предварителна уговорка /тел. 44 52 79 – управител сгради инж.Кръстева/. Ако извършването на тези дейности представлява интерес, Ви каня да подадете оферта за изпълнение. ПРИЛОЖЕНИЯ /в копия/:
1. Заповед №595/29.10.2010 год.->изтегли
2. Образец на оферта->изтегли


Връзки с обществеността, Nov 18, 14:24

О Б Я В А
Съгласно Заповед №547/13.10.2010 год. на Председателя на ОС -Пазарджик
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за закупуване на 1 /един/ брой климатична система за кабинет с площ 17кв.м.
Изискванията за системата:
1.Единична цена /с ДДС/ включваща доставка и монтаж.
2.Гаранционен срок не е по-малко от 2 години.
3.Сплит система.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан и непрозрачен плик в срок до 15.10.2010 г. включително до 16.00 ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3 ет.3 стая 52 служба „Регистратура”, като офертите получават входящ номер и дата.


Връзки с обществеността, Oct 13, 12:03


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Окръжен Съд гр.Пазарджик на основание Заповед №26/14.01.2010г. на Административен ръководител-Председател ОС-Пазарджик събира оферти за избор на Интернет доставчик с техническо и финансово предложение :
     • цената за неограничен месечен достъп;
     • скорост на връзката;
     • допълнителни услуги.
   Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 22.01.2010г. до 12.00 часа. на адрес :Окръжен съд гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3, ет.3, ст.52, служба „Регистратура”.
Дата на публикуване:15.01.2010г.
2. Окръжен Съд гр.Пазарджик на основание Заповед №33/19.01.2010г. на Административен ръководител-Председател ОС-Пазарджик събира оферти за закупуване на Удостоверение за електронен подпис тип "Doc Pro".
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 22.01.2010г. до 13.00 часа. на адрес :Окръжен съд гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3, ет.3, ст.52, служба „Регистратура”.
Дата на публикуване:20.01.2010г.
3. Окръжен Съд гр.Пазарджик на основание Заповед №34/19.01.2010г. на Административен ръководител-Председател ОС-Пазарджик събира оферти за закупуване на:
      • копирна и принтерна хартия;
      • офис консумативи;
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 29.01.2010г. до 17.00 часа. на адрес :Окръжен съд гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3, ет.3, ст.52, служба „Регистратура”.
Дата на публикуване:20.01.2010г.
4. Окръжен Съд гр.Пазарджик на основание Заповед №35/19.01.2010г. на Административен ръководител-Председател ОС-Пазарджик събира оферти за закупуване на консумативи, както и за рециклиране на тонер касети за следните видове техника:ПРИНТЕРИ
Офертите да се подават в писмен вид в непрозрачен и запечатан плик до 29.01.2010г. до 17.00 часа. на адрес :Окръжен съд гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3, ет.3, ст.52, служба „Регистратура”.
Дата на публикуване:20.01.2010г.

Връзки с обществеността, Oct 13, 11:48

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 17.09.2010г. от 9.30 часа в зала №1 на Съдебната палата гр.Пазарджик ще се проведе обучение на съдебните заседатели за Окръжен съд гр.Пазарджик.

Връзки с обществеността, Sep 20, 09:51

Окръжен съд гр. Пазарджик събира оферти за закупуване на 1 /един/ брой
климатична система за кабинет с площ до 15 кв.м.
Изисквания към системата:
1. Единична цена, включваща доставка и монтаж.
2. Гаранционен срок не по-малко от 2 год.
3. Сплит система.
Офертите в непрозрачен и запечатан плик да бъдат представени в Окръжен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3, стая № 52 – „Регистратура”, в срок до 11.06.2010 г. до 17 ч.

Връзки с обществеността, Jun 16, 16:58

Годишен доклад за дейността на Окръжния и Районните съдилища в Пазарджишкия съдебен окръг през 2009г. публикуван в раздел:Конкурси/Доклади/Декларации
Връзки с обществеността, Apr 06, 09:23

Протокол от заседание на комисия от конкурса за 2 щатни бройки за длъжността "Съдебен помощник". виж тук

Заповед № 148/06.04.2009 год.относно произнасяне по жалби на кандидати, недопуснати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник". виж тук


Протокол от заседание на комисия от конкурса за 1 щатна бройка за длъжността "Управител съдебни сгради". виж тук


Заповед № 140/31.03.2009 год.относно произнасяне по жалба на кандидат, недопуснат до участие в конкурса за длъжността "Управител съдебни сгради". виж тук


Допуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник": Списък:


Недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник": Списък:


Съобщение относно втория етап на конкурса за длъжността Управител съдебни сгради


Решение на комисията за проведения конкурс по документи за длъжността Управител съдебни сгради


Конкурс за длъжността Съдебен помощник
Конкурс за длъжността Управител съдебни сгради

Връзки с обществеността, Dec 10, 16:29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Предложения и заявления за изменение и допълнение на списъка за вещи лица за района на Окръжен съд Пазарджик се приемат в срок до 30.09.2009 г., по пощата или в регистратурата на съда - стая № 51, етаж III в Съдебната палата гр. Пазарджик, ул."Хан Крум" №3.

Документите трябва да отговарят на изискванията по Наредба № 1/2008 г. от 16.01.2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.Връзки с обществеността, Oct 02, 12:31

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбата на чл.40, ал.7 от Закона за адвокатурата и необходимостта от осигуряване на подходящи условия за работа на адвокатите, Окръжен съд Пазарджик събира оферти за закупуване на гардероби /със заключване/, с размери 30/49/180.
Офертата да съдържа следните показатели:
1. Предложение за материал, от който да бъдат гардеробите.
2. Срок за изпълнение.
3. Единична цена, която да включва доставка и монтаж на място.
Всички цени да бъдат с включен ДДС.
Минимален брой на гардеробите, които ще бъдат закупени: 10 (десет)
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №3, в сградата на Съдебната палата, етаж ІІІ, стая 51 до 16 часа на 18.09.2009г. включително.
За допълнителна информация, оглед на място и замервания:
телефон: 034 / 44 52 79
лице за контакт: инж.Кръстева – управител сгради.О Б Я В А

Окръжен съд Пазарджик събира оферти за извършване на следните строително-ремонтни работи (СРР) в 1 (един) бр. работен кабинет:
1. Облицовка стени с гипсокартон (без изолация).
2. Боядисване с бял латекс по стени.
3. Доставка и монтаж окачен таван (растер 60/60).
4. Подова настилка от теракотни плочи.
Офертите да съдържат следните показатели:
1. Единични анализни цени.
2. Срок за изпълнение.
3. Часова ставка.
Всички цени да бъдат с включен ДДС.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №3, в сградата на Съдебната палата, етаж ІІІ, стая 51 до 16 часа на 18.09.2009г. включително.
За допълнителна информация, оглед на място и замервания:
телефон: 034 / 44 52 79
лице за контакт: инж.Кръстева – управител сгради.


Връзки с обществеността, Sep 23, 10:16

О Б Я В А
Относно събиране на оферти за провеждане на профилактични прегледи на съдии и служители на Окръжен съд гр.Пазарджик през 2009 год.
Обявата е публикувана на 22.05.2009 год.


П О К А Н А
УВАЖАЕМИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ,
Ръководството при Окръжен съд гр. Пазарджик Ви кани най – учтиво да присъствате на Общото събрание на съдебните заседатели, което ще се проведе на 16.05.2009 г. от 10:00 ч. в Зала № 1 на Съдебната палата.

П Р О Т О К О Л
От заседание на комисия от конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "Съдебен помощник" публикуван в раздел: Конкурси/Доклади/Декларации
Протоколът е публикуван на 24.04.2009 год.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание Заповед № 51/16.02.2009 год. на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик относно обявяване на конкурс за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щатни бройки „Съдебен помощник” съобщаваме, че събеседването с допуснатите до третия етап на конкурса кандидати ще се проведе на 21.04.2009 год от 14:00 ч. в Съдебната палата гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, зала № 3.

О Б Я В А
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за закупуване на :
ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ASUS M51VR-AP129

Технически характеристики:
Процесор: Intel Pentium Dual-Core
Памет: 2GB DDR-2
Твърд диск: 320 GB SATA
Оптично устройство: DVD/RW
Дисплей: 15,4 ” Wide Screen
Максимална цена - 1200 лева с ДДС.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 17.04.2009г. - включително,
всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в служба „Регистратура”, ет. 3, ст. № 51.
Обявата е публикувана на 14.04.2009 год.


З А П О В Е Д № 148/06.04.2009 год.
Относно произнасяне по жалби на кандидати, недопуснати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник" публикувана в раздел: Конкурси/Доклади/Декларации
Заповедта е публикувана на 06.04.2009 год.

П Р О Т О К О Л
От заседание на комисия от конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Управител съдебни сгради" публикуван в раздел: Конкурси/Доклади/Декларации
Протоколът е публикуван на 06.04.2009 год.

З А П О В Е Д № 140/31.03.2009 год.
Относно произнасяне по жалба на кандидат, недопуснат до участие в конкурса за длъжността "Управител съдебни сгради" публикувана в раздел: Конкурси/Доклади/Декларации
Заповедта е публикувана на 31.03.2009 год.

С П И С Ъ К
На допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник" в Окръжен съд Пазарджик публикуван в раздел: Конкурси/Доклади/Декларации
Списъкът е публикуван на 30.03.2009 год.

С П И С Ъ К
На недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Съдебен помощник" в Окръжен съд Пазарджик публикуван в раздел:Конкурси/Доклади/Декларации
Списъкът е публикуван на 30.03.2009 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание Заповед № 52/16.02.2009 год. на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик относно обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щатна бройка „Управител съдебни сгради” съобщаваме, че събеседването с допуснатите до втория етап на конкурса кандидати ще се проведе на 03.04.2009 год. от 10:00 ч. в Окръжен съд гр.Пазарджик, ет.3, стая 36.

О Б Я В А
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за закупуване на: ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР HP.
Офертите се приемат в Окръжен съд гр. Пазарджик до 03.04.2009г. - включително, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в служба „Регистратура”, ет. 3, ст. № 51.
Обявата е публикувана на 26.03.2009 год.

О Б Я В А
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за закупуване на UPS – непрекъсваемо токозахранващо устройство: APC BACK-UPS ES 700.
Офертите се приемат в Окръжен съд гр. Пазарджик до 03.04.2009г. - включително, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в служба „Регистратура”, ет. 3, ст. № 51.
Обявата е публикувана на 26.03.2009 год.

О Б Я В А
Относно закупуване на консумативи и за рециклиране на тонер касети.
Обявата е публикувана на 26.03.2009 год.


О Б Я В А
Относно събиране на оферти за провеждане на профилактични прегледи на съдии и служители на Окръжен съд гр.Пазарджик през 2009 год.
Обявата е публикувана на 25.03.2009 год.


О Б Я В А
на Комисията за провеждане на обявен конкурс за 1 щатна бройка „Управител сгради" при Окръжен съд Пазарджик публикувана в раздел:Конкурси/Доклади/Декларации
Обявата е публикувана на 24.03.2009 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 26-27.03.2009 год. в Зала № 1 на Съдебната палата ще се проведе обучение за съдии на тема: „Практически проблеми и нови моменти при приложение на принципите на служебно и концентрирано начало, залегнали в новия ГПК. Заповедно производство.”
Лектори: Бранислава Павлова – съдия във ВКС
Емануела Балевска – съдия във ВКС


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Окръжен съд гр.Пазарджик съобщава, че приключи откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Проектиране и изпълнение / инженеринг / на строително монтажни - работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопастност и охрана / СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел.захранващ кръг / на Съдебната палата Пазарджик”.
В процедурата участваха шест строителни фирми от гр.Пазарджик и страната, като комисията за отваряне, оценяване и класиране на офертите класира на първо и второ място Държавно предприятие „Фонд затворно дело” гр.София и „РОМЕДА-БИЛД” ЕООД гр.Пазарджик.
Решението на комисията не е обжалвано и на 20.03.2009 год. беше сключен договор за изпълнение на строително ремонтни работи с класирания на първо място участник – Държавно предприятие „Фонд затворно дело” гр.София.


Отчетен доклад за дейността на окръжния и районните съдилища в Пазарджишки съдебен окръг през 2008г. публикуван в раздел:Конкурси/Доклади/Декларации

О Б Я В А

Окръжен съд гр.Пазарджик обявява конкурс за съдебни служители за длъжността „Съдебен помощник” – 2 щатни бройки и за длъжността „Управител съдебни сгради” – 1 щатна бройка. Документите се подават в Окръжен съд гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, етаж 3, стая № 34 – съдебен администратор.
Срок – 30 дни след публикуване на обявата.
Обявите са публикувани във вестник „Новинар” бр. 41/20.02.2009 год.
Телефон за справки: 034/44 49 68.

Заповед № 51/16.02.2009 г. относно обявяване на конкурс за назначаване на съдебни служители - 2 /две / щатни бройки "Съдебен помощник".

Заповед № 52/16.02.2009 г. относно обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щатна бройка "Управител съдебни сгради".

Връзки с обществеността, Jun 01, 10:04

O Б Я В А

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед № 39/02.02.2009 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик събира оферти от фирми изкупуващи вторични суровини за изкупуване на лек автомобил ВАЗ 21-07 първа регистрация на 14.05.1990 год.
Желаещите фирми трябва да притежават лицензия за търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали.
Офертите да се подават в запечатан и непрозрачен плик до 04.02.2009 год. до 17 ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, стая № 34 - съдебен администратор.
Подадените оферти трябва да съдържат стойност на изкупуване на лек автомобил ВАЗ 21-07.
Оглед на автомобила може да се извършва всеки ден от 9,00 часа до 17,00 часа в двора на Съдебната палата.
Телефон за контакти – 034/441554

Връзки с обществеността, Feb 06, 14:11


ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил ВАЗ 21-07

O Б Я В А
ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №14/14.01.2009 год. на
Председателя на Окръжен съд – Пазарджик събира оферти от фирми изкупуващи
вторични суровини за изкупуване на лек автомобил ВАЗ 21-07 първа регистрация на 14.05.1990г.
Офертите да се подават в запечатан и непрозрачен плик до 23.01.2009г. до
17час. на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум „ №3, ет.3, стая №52 „Регистратура”.
Подадените оферти трябва да съдържат стойност на изкупуване на лек автомобил ВАЗ 21-07.
Оглед на автомобила може да се извършва всеки ден от 9,00 часа до 17,00часа в двора на Съдебната палата.
Телефон за контакти – 034 /441554

ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Отдаване под наем на кафе-барчеВръзки с обществеността, Feb 06, 14:15

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА(20.11.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
"Проектиране и изпълнение / инженеринг / на строително монтажни - работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана (СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел.захранващ кръг) на Съдебната палата Пазарджик"

Обществената поръчка се провежда от Председателя на ОС пазарджик на основание на Заповед № ЛС-04-814/29.10.2007г. на Министъра на Правосъдието.
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
"Проектиране и изпълнение / инженеринг / на строително монтажни - работи за
облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на
вътрешни мрежи по безопасност и охрана (СОТ, видеонаблюдение,
пожароизвестяване, втори ел.захранващ кръг) на Съдебната палата Пазарджик"

УПИ VIII, пл.сн. № 657, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, гр. Пазарджик
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 7, т. 1 от Закона за обществени поръчки и съдържа:

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявлението за обществената поръчка и приложения към обявлението за отделните позиции: ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ;
РАЗДЕЛ III:ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ;
РАЗДЕЛ IV:ПРОЦЕДУРА;
3. Описание на обекта на поръчката: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
4. Техническа спецификация: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
5. Образец на оферта: ОФЕРТА
6. Указания за попълване на оферта от участниците и условията за валидност на същата в процедура за възлагане на обществена поръчка: У К А З А Н И Я
7. Ценово предложение и количествено - стойностна сметка - Приложение № 1 към ценовото предложение: Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
8. Образци на декларации: по чл. 47от ЗОП
ал. 1: Д Е К Л А Р А Ц И Я ал.1
ал. 2: Д Е К Л А Р А Ц И Я ал.2
ал. 5: Д Е К Л А Р А Ц И Я ал.5
9. Образец на документ за регистрация на участника: РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
10. Декларация за оглед на обекта: Д Е К Л А Р А Ц И Я за извършен оглед на обект
11. Декларация за минимална цена на труда Д Е К Л А Р А Ц И Я
12. Проект на договор: Д О Г О В О Р

Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 18.12.2008г. включително до 16.00 ч. на адрес: Окръжен съд - Пазарджик, ет.3, ст.34, съдебен администратор Ангелина Кацарова

Връзки с обществеността, Dec 19, 09:32

ОБЯВА

О Б Я В А
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за медицинско обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредби на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.
Офертите могат да се предоставят в срок до 17.00 часа на 10.12.2008 г. /включително/ в Окръжен съд гр.Пазарджик – ул.”Хан Крум” № 3 ет.3 стая 34.
За допълнителна информация – тел. 034/44 49 68 – съд. администратор Ангелина Кацарова


Връзки с обществеността, Oct 17, 15:03

О Б Я В А
Пазарджишкият окръжен съд събира оферти за доставка на дизелово гориво.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик до 09.01.2009 г. включително до 16.00 ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3 ет.3 стая 52 служба „Регистратура”.
В подаваните оферти да бъде посочено предвижда ли се разсрочено плащане и какъв е срока за доставка.
За допълнителна информация – тел.034/44 49 68 – съд. администратор Ангелина
Кацарова.
Връзки с обществеността, Oct 07, 15:51

ОБЯВА (02.12.2008)

На основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 ЗДС и чл.13 от ППЗДС и Протокол на комисията от 28.11.2008 год. за непроведен търг
ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
ОБЯВЯВА ТЪРГ
С тайно наддаване за нова процедура за отдаване под наем на заведение – кафе-барче с площ 71,91 кв.м в Съдебната палата в гр. Пазарджик, ул. “Хан Крум” №3.
- Първоначална месечна наемна цена – 448 лв.
- Срок за наемане – 5 години.
- Срок за подаване на оферти – до 07.01.2009 год.
- Приемане на оферти и снабдяване с тръжна документация – всеки работен ден до 07.01.2009 год. от 8,30 до 17,00 ч. Съдебна палата, ет.2, ст.54 – ст.специалист Кацарска.
Заповедта относно процедурата за отдаване под наем ще бъде обявена на интернет-страницата на Окръжен съд – Пазарджик – www.court-pz.info.
Телефон за контакти – 034/44-49-68 - Кацарова

Връзки с обществеността, Oct 07, 15:54

СЪОБЩЕНИЕ (01.12.2008)

Във връзка с обществена поръчка "Проектиране и изпълнение /инженеринг/ на строително-монтажни работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана /СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел. захранващ кръг/ на Съдебната палата гр. Пазарджик", за оглед на обекта са определени дните вторник и четвъртък от 10 часа.
За информация: тел. 034/44 49 68 Кацарова

Връзки с обществеността, Oct 07, 15:55

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 28.11.2008 год. Пазарджишкият окръжен съд постанови присъда по НОХД № 549/2008 г., с която призна подсъдимия Димитър А. от гр.Ракитово за невиновен в това, че на 19.08.2004г. в гр.Ракитово, в качеството му на длъжностно лице Кмет на Община гр.Ракитово съзнателно е сключил неизгодна сделка с възложител Община Ракитово представлявана от него и изпълнител “Бия Билдинг” ООД, и от това да е произлязла значителна вреда в размер на 24071 лв. за Община Ракитово – престъпление по чл. 220 ал.І от НК, предвид на което го оправда по него.
Същият е признат за невиновен и в това, че в периода м.август – м.декември 2004 г. в гр.Ракитово, в качеството му на длъжностно лице Кмет на Община Ракитово, не е упражнил достатъчно контрол върху работата на Ясен Пашомов – Кмет на гр.Костандово, и от това са последвали значителни щети за Община Ракитово в размер на 7020 лв., като деянието да е извършено умишлено – престъпление по чл. 219 ал.ІІІ във връзка с ал.ІІ от НК, както и в това, че на 20.12.2004 г. в съучастие като съизвършител с Ясен Пашомов – Кмет на гр.Костандиво, в качеството си на длъжностно лице Кмет на Община Ракитово да е съставил официален документ за установяване на действително извършени СМР на обект ул.”В.Левски” гр.Костандово, в който да е удостоверил невярни обстоятелства, т. 11 за изпълнени 450 кв.м. тротоарна настилка на стойност 7020 лв. с цел да бъде използван този документ като доказателство за заплащане на СМР – престъпление по чл. 311 ал.І, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, предвид на което го оправда и по тези обвинения.
Другият подсъдим по делото Ясен П. от гр.Костандово е признат за невиновен в това, че за периода м.август – м.декември 2004 г., в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Кметство гр.Костандово не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му общинско имущество – целеви средства предоставени от Постоянната комисия за защита на населението при БАКП при МС, като не е изпълнил задълженията си и от това са последвали значителни имуществени щети в размер на 7020 лв. за Община Ракитово, представляващи заплатени, но неизпълнени СМР за ул.”В.Левски” гр.Костандово, като деянието да е извършено умишлено – престъпление по чл. 219 ал.ІІІ във връзка с ал.І от НК, предвид на което го оправда по него.
Ясен П. е признат за невиновен в това, че на 20.12.2004 г. в съучастие, като съизвършител с Д. Андонов – Кмет на Община Ракитово, в качеството си на длъжностно лице Кмет на Кметство Костандово, в кръга на службата си , при изпълнение на задълженията си е съставил официален документ – протокол № 1 за установяване на действително извършени СМР на обект –“Ремонт на ул. В. Левски гр.Костандово”, в който е удостоверил неверни обстоятелства, а именно за изпълнени 450 кв.м. тротоарна настилка на стойност 7020 лв. , с цел да бъде използван този документ като доказателство за запращане на СМР – престъпление по чл. 311 ал.І, във връзка с чл. 20 ал.ІІ от НК, предвид на което го оправда и по него.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.

Връзки с обществеността, Oct 08, 12:50

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 27.11.2008 год. Пазарджишкият окръжен съд призна сирийския гражданин - подсъдимия Талеб С. живущ в гр.Пазарджик за виновен в извършването на престъпление по чл.255 ал.4 във вр. ал.3 във вр. ал.1 т.1 и т. 2 във вр. с чл. 26 ал.1 от НК във вр. с чл. 2 ал.2 от НК и чл. 54 и 57 от НК за това, че за периода 01.01.2002 г. – 15.04.2004 г. в гр.Пазарджик при условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 137 490,20 лв. като не е подавал декларации, изискващи се по чл. 41 ал.1 ЗОДФЛ / отм. / за календарните 2001 г. и 2003 г. , а за 2002 г. в подадената декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ / отм. / е затаил истина - декларирал е доходи в размер на 600 лв. вместо действителните си доходи в размер на 99 178,31 лв. установени при данъчна ревизия, като необявеното и неплатено данъчно задължение е внесено в приход на бюджета в пълен размер. Осъден е на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 1000 лв. платима в полза на Държавата, като на основание чл. 66 от НК наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 години.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Пловдивския Апелативен съд.

Връзки с обществеността, Oct 28, 14:50

OБЯВА (10.11.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №467/10.11.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик на основание препоръки от Mинистерство на Правосъдието след извършено обследване на Съдебната палата гр. Пазарджик и с оглед одобрен разход от ВСС
ОБЯВЯВА,

че събира оферти за следните елементи:

1. Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на рамков металдетектор за входа на Съдебната палата -Пазарджик.
2. Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на система за контрол и достъп с чип-карти на персонала на съда.
3. Турникети за контрол на достъп за монтиране на зона „Изход".
4. Пътна бариера с възможност за интегриране от системата за контрол на достъп.

Офертите трябва да съдържат всички компоненти, да са в писмен вид и запечатани в непрозрачен плик и да бъдат представени в Окръжен съд гр. Пазарджик до 17.00 часа на 19.11.2008г. включително в стая №34, ет.З- съдебен администратор/тел. 034/44-49-68/.

Офертите трябва да съдържат следната информация:

В обяснителната записка участникът трябва да представи необходимата документация, даваща пълна информация за предлаганото изделие.
- пълни описания на техническите данни и характеристики на предлаганите изделия посочено в Техническата спецификация за конкурса;
- писмени пояснения на сроковете за изпълнение и гаранционния срок на изделиeто;
- гаранции за качество на производството – посочва се производителя и се представят следните документи:
• декларация за съответствие на изделията с ЕN стандарти на производителя -нотариално заверена;
• сертификат ISO 9001:2000 на фирмата производител и търговец -нотариално заверен;
• сертификат за произход на изделията- нотариално заверен;
• документ, удостоверяващ гаранционния срок – не по малко от 24 месеца;
• доказателства за репутацията на доставчика, референции;
• документ, удостоверяващ организацията на гаранционно сервизно обслужване /адреси и лица за контакт и/или удостоверения за оторизирани сервизи/;
• информация за квалификация на специалистите.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Министерство на правосъдието запазва правото си на тестване на предлаганите видове техника и системи.
2. Транспортът на апаратурата до складовите бази на възложителя е задължение на кандидата.
3. Всяка доставка трябва да се придружава от инструкция за експлоатация и техническа документация написани на български език.
4. Колона „Съответствие” в Техническите спесификации се попълва от комисията по избора, а колона „Предложено от кандидата” се попълва от кандидата с пълно и точно отразяване на характеристиките на конкретно предложения по офертата на кандидата продукт. Техническата спецификация се подписва от лицето, представляващо по регистрация кандидата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Връзки с обществеността, Oct 07, 16:00

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

по повод
тържественото отбелязване 70-годишнината
на Съдебната палата в гр.Пазарджик

След Освобождението, съгласно Органическия устав, в Източна Румелия са създадени Върховен административен съд и окръжни съдилища за установяване и отстраняване закононарушенията на административните органи, както и за гражданските спорове.
През м. юни 1879 г. в Т.Пазарджик се открива Окръжен съд с председател Яков Матакиев , секретар Атанас х.Ибишев. Членове на съда са Алекса Даскалов и хаджи Рашко Хаджиилиев, околийски съдия – Никола Христович. Председател на Криминалното отделение е Данаил Юруков (зет на Константин Величков).
Т.Пазарджишкият окръжен съд организира и осъществява гражданското и наказателно съдопроизводство на територията на Т.Пазарджишки окръг, включващ Пазарджишка, Панагюрска, Пещерска и Ихтиманска околии.
По спомени и документи, Окръжният съд се е помещавал в сграда под наем, собственост на „Пловдивската окръжна постоянна комисия”, намираща в центъра на града и на мястото, където е построена съдебната палата.
През 1933-1934 г. се дискутира въпросът за необходимостта от повече помещения за нуждите на Окръжния съд в Пазарджик. Първоначалната идея е да се надстрои сградата, в която се помещава съдът. В Позив към гражданите на Т.Пазарджик от 2 май 1934 г. става известно, че е сформиран граждански комитет от видни личности, сред които юристи, ръководители на административни и съдебни учреждения, общественици и други, който да събере средства и реализира идеята за „разширение на сградата”.
През м.ноември същата година градският архитект Петко Герасимов изработва планове за ново строителство на съдебна палата в Пазарджик.
С Указ 415/1935 г. на Цар Борис ІІІ се приема Наредба-Закон за построяване на съдебна палата в Пазарджик, изготвена с активното участие на министъра на обществените сгради, пътищата и благоустройството Никола Йотов, виден пазарджишки общественик. През м.септември 1936 г. общината утвърждава спечеления търг за изграждане на новата сграда, който се възлага на архитектурното бюро на арх. Костадин Мумджиев. Активно административно съдействие през този период оказват и популярните пазарджишки управници – кметът Георги Кендеров, по-късно гл.секретар на МВРНЗ, ,Иван Красновски – член на Върховния касационен съд и други съмишленици на идеята. През м.септември 1938 г. строежът е приет от две комисии, назначени да контролират строителството и обзавеждането на съдебната палата. На 31 октомври 1938 г новата сграда на съдебната палата в Пазарджик официално е открита.
Във в-к Подем ,5 ноември 1938 г. четем: „На 31 октомври е осветена съдебната палата в Пазарджик. На тържеството присъстват министъра на правосъдието Ил.Кожухаров, Иван Красновски – председател на В.См.палата, Г.Кендеров – гл.секретар на М.В.Р. и Н.Здраве, Главния инспектор при М-ството на правосъдието Габровски и висшия персонал при същото министерство, председателя на Пловдивския апелативен съд, председателите на всички областни съдилища в страната и всички бивши председатели на бившия окръжен и настоящ областен Пазарджишки съд.
След водосвета произнесе подходяща реч г.Министъра на Правосъдието, на която отговори председателят на Областен съд г.Марков и на адвокатския съвет г.Ст.Велчев. Палатата бе разгледана от гостите, които останаха възхитени…” С приетия на 14.ХІ.1934 г. Закон за устройството на съдилищата в България, окръжните съдилища са реорганизирани в областни. От м.юни 1935 г. в Пазарджик започва да функционира като самостоятелен Пазарджишкият областен съд с териториален обхват – Пазарджишка, Панагюрска и Пещерска околии. Пазарджишкият областен съд съществува с това наименование до 28 февруари 1950 г., когато е закрит.
От 1 март 1950 г. се открива Пазарджишкото отделение към Пловдивския окръжен съд, с което наименование съдът функционира до 3 април 1959 г. След тази дата отново става самостоятелен под името Пазарджишки окръжен съд и е с непроменен статут до настоящия момент.
Съгласно Закона за държавните имоти от 1948 г., съдебната палата е одържавена на 22 декември 1948 г. По-късно в нея се настаняват Градският и Окръжен комитети на БКП в Пазарджик, а Окръжният съд е преместен в сградата на бившата Популярна банка.
Със Заповед № 11/28.03.1983 г. на Централния комитет на БКП се връща правото на собственост на Окръжния съд в Пазарджик върху сградата на съдебната палата.
Днес в сградата на съдебната палата се помещават Пазарджишкия окръжен съд, Пазарджишкия районен съд,Окръжна и Районна прокуратура.

Връзки с обществеността, Oct 28, 14:52

З А П О В Е Д № 443/22.10.2008г.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Процедура за отдаване под наем на кафе-барчеВръзки с обществеността, Oct 07, 16:01

OБЯВА (03.10.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №403/03.10.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик

ОБЯВЯВА,

че събира оферти за текущ ремонт , както следва:
1. ГАРАЖ:
- Демонтаж на ламарини по борд и калкан – 35 кв.м.
- Изтъргване по повърхностна ж.б. покрив – 122.20
- Изкърпване с шпакловка – 30% покрив – 37 кв.м.
- Грундиране повърхност на покрив и бордове – 126.00кв.м.
- Доставка и полагане на два пласта воалит /единият с посилка/- 126.00 кв.м.
- Обшивка на бордове и калкан с поц. ламарина – 35 кв.м.
- Сваляне на стара вътр. И външна мазилка със събиране на отпадъци -21 кв.м.
- Изкърпванне с вароц. Мазилка- 21.00 кв.м.
- Боядисване с фасаген – 141.00 кв.м.
- Лакиране с разурен лак врати – 46 кв.м.
- Боядисване постно – 349.00 кв.м.
- Блажна боя по стара дуграма - 5 кв.м.
2. РАДИАТОРИ, ЗАЛА И СТЪЛБИЩЕ
- Радиатори в коридора - 67 кв. м.
- Защитно покритие с полиетилен - 40 кв.м.
- Стъргане стара боя по таван - 36 кв. м.
- Изкърпване с шпакловка - 4 кв.м.
- Боядисване с латекс - 36 кв. м.
- Обработка с латекс петна от течове – 14 кв.м.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик на адрес:
Окръжен съд - Пазарджик,ул.хан Крум 3, в сградата на Съдебната палата, ет.3, ст.34, съдебен администратор, тел.034 444968. до 17 часа на 10.10.2008г. включително.

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:25

OБЯВА (03.10.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №402/03.10.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик

ОБЯВЯВА,

че събира оферти за :
Застраховка "Пълно автокаско" за нов лек автомобил ТОЙОТА АВЕНСИС, производство 2008г., обем на двигателя 1800куб.см.,kw/k.c. 95/129, брой врати 4+1 , брой места 4+1.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик на адрес:
Окръжен съд - Пазарджик,ул.хан Крум 3, в сградата на Съдебната палата, ет.3, ст.34, съдебен администратор, тел.034 444968. до 17 часа на 08.10.2008г. включително.

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:25

OБЯВА (03.10.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №401/03.10.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик във връзка с честването на 70 годишната от откриването на Съдебната палата в гр.Пазарджик

ОБЯВЯВА,

че събира оферти от фирми и физически лица за :
Направа на надпис с текст :
"Съдебната палата е построена през периода 1935г.-1938г. по проект на арх. Петко Герасимов"
от бронзови букви, който да се постави на дясната страна на входа на Съдебната палата.
Срок за изпълнение : 28.10.2008г.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан непрозрачен плик на адрес: Окръжен съд - Пазарджик,ул.хан Крум 3, в сградата на Съдебната палата, ет.3, ст.34, съдебен администратор, тел.034 444968.
Получените пликове получават пореден номер и дата. На разглеждане подлежат само оферти, получени до 17 часа на 08.10.2008г.

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:25

OБЯВА (11.09.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №347/01.09.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик във връзка с обособяването на входно-изходна зона на централния вход на съдебната палата
ОБЯВЯВА,

че събира оферти за следните елементи:
- рамков металдетектор;
- турникети за контрол на достъп, монтирани на зона "изход";
- система за контрол на достъпа на служебен вход.

Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 19.09.2008г. включително до 17.00 ч. на адрес: Окръжен съд - Пазарджик, ет.3, ст.34, съдебен администратор. Офертите трябва да съдържат следната информация:

В обяснителната записка участникът трябва да представи необходимата документация, даваща пълна информация за предлаганото изделие.
- пълни описания на техническите данни и характеристики на предлаганите изделия посочено в Техническата спецификация за конкурса;
- писмени пояснения на сроковете за изпълнение и гаранционния срок на изделиeто;
- гаранции за качество на производството – посочва се производителя и се представят следните документи:
• декларация за съответствие на изделията с ЕN стандарти на производителя -нотариално заверена;
• сертификат ISO 9001:2000 на фирмата производител и търговец -нотариално заверен;
• сертификат за произход на изделията- нотариално заверен;
• документ, удостоверяващ гаранционния срок – не по малко от 24 месеца;
• доказателства за репутацията на доставчика, референции;
• документ, удостоверяващ организацията на гаранционно сервизно обслужване /адреси и лица за контакт и/или удостоверения за оторизирани сервизи/;
• информация за квалификация на специалистите.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Министерство на правосъдието запазва правото си на тестване на предлаганите видове техника и системи.
2. Транспортът на апаратурата до складовите бази на възложителя е задължение на кандидата.
3. Всяка доставка трябва да се придружава от инструкция за експлоатация и техническа документация написани на български език.
4. Колона „Съответствие” в Техническите спесификации се попълва от комисията по избора, а колона „Предложено от кандидата” се попълва от кандидата с пълно и точно отразяване на характеристиките на конкретно предложения по офертата на кандидата продукт. Техническата спецификация се подписва от лицето, представляващо по регистрация кандидата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:26

OБЯВА (10.09.2008)

П О К А Н А

за представяне на оферти

Окръжен съд Пазарджик събира оферти с техническо и финансово предложение за доставка на служебен лек автомобил.
Офертите трябва да отговарят на изискванията, посочени в Заповед №357/09.09.2008г. на Председателя на Окръжен съд Пазарджик.
Минималните изисквания за характеристики на лек автомобил са, както следва:
• Купе „седан”, 4 врати
• Места 4+1
• Двигател бензин, обем на двигателя не по-малък от 1800 куб.см.
• 5-степенна механична трансмисия
• Антиблокираща спирачна система (ABS)
• Сервоусилване на волана
• Поне 4 въздушни възглавници
• Климатик / климатроник
• Централно заключване
• Имобилайзер
• Аларма
• Радио и CD плейър
• Цвят – черен / тъмно син металик
• Обща гаранция – 3 години или 100 000км.
• Сервизна база – най-близо до гр.Пазарджик
Офертата за доставка на служебен лек автомобил за нуждите на Окръжен съд -Пазарджик следва да съдържа:
• Данни за търговеца: регистрация,седалище,адрес на управление,
представляващ, телефон, факс за кореспонденция
• Представителни права за предлаганата марка автомобили и кратко
описание на продажбения и сервизен център
• Предлаган автомобил – марка, модел
• Технически характеристики на предлаганото МПС – пълно техническо
описание, технически данни (минимално съдържание на данните)
• Цена – обща стойност с включено ДДС
• Гаранционни условия
• Срок на доставка
Един доставчик може да предлага повече от един модел лек автомобил, но всички те трябва да отговарят на минималните изисквания.
Към офертите могат да се прилагат брошури, каталози и други материали.

Офертите следва да бъдат поставени в запечатан непрозрачен плик и по този начин да бъдат представени в Окръжен съд - Пазарджик, сградата на Съдебната палата, на адрес:
гр.Пазарджик, ул.Хан Крум №3,ет.3,стая №34-съдебен администратор, тел.034 444968.
Уведомяваме Ви, че на разглеждане подлежат само оферти,получени до 17.00 час.
на 15.09.2008г.

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:26

OБЯВА (01.09.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №346/01.09.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик
ОБЯВЯВА,

че събира оферти за:

Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на публичен мултимедиен прожектор, комплект в 1 /една/ съдебна зала:
- стойка за закрепване на прожектора;
- екран;
- кабели.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 08.09.2008г. включително до 17.00 ч. на адрес: Окръжен съд - Пазарджик, ет.3, ст.52

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:26

OБЯВА (01.09.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №345/01.09.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик
ОБЯВЯВА,

че събира оферти за:

Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на звукозаписна техника, както следва:
- озвучителна техника за вътрешно и външно озвучаване за 3 бр. съдебни зали;
- информационни дисплеи за 3 бр. съдебни зали;
- контролен монитор /председателски/ за 3 бр. съдебни зали с монтаж и натсройка;
- обединяващ информационен дисплей.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 08.09.2008г. включително до 17.00 ч. на адрес: Окръжен съд - Пазарджик, ет.3, ст.52

Връзки с обществеността, Oct 17, 15:03

OБЯВА (01.09.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №342/01.09.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик
ОБЯВЯВА,

че събира оферти за:

Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на звукозаписна техника в 2 /две/ съдебни зали.
Офертите да се подават в писмен вид в запечатан плик до 08.09.2008г. включително до 17.00 ч. на адрес: Окръжен съд - Пазарджик, ет.3, ст.52

Връзки с обществеността, Oct 24, 09:27

О Б Я В А (05.08.2008)

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК на основание Заповед №302/05.08.2008 год. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик Ивета Парпулова във връзка с необходимостта от извършване на текущ ремонт по време на съдебната ваканция - почистване паркета на кабинети и коридори в Съдебната палата гр. Пазарджик

О Б Я В Я В А :

че търси фирма, която да извърши следните услуги: почистване и полиране на мозайка и почистване на цокъл.
Първоначалните Оферти в писмен вид да се подават в срок до 08.08.2008 г. включително в стая №33, ет.3, Съдебна палата от 8,30 ч. до 17,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС - ПАЗАРДЖИК: ИВЕТА ПАРПУЛОВА

Връзки с обществеността, Sep 02, 15:08

ПЕНКА ЯНЕВА И.Д. Председател на Окръжен съд - Пазарджик (03.10.2007 - 18.06.2008)

С решение на ВСС Пенка Янева е определена за изпълняващ функциите "Административен ръководител - Председател" на Окръжен съд - Пазарджик.Връзки с обществеността, Dec 16, 17:38

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (02.07.2008)

На 01.07.2008год. Пазарджишкият окръжен съд постанови присъда по НОХД №948/2007, с която призна подсъдимите Костадин Варев и Веселин Найденов от гр. Белово, за виновни в това, че на 11.03.2002 г. в гр. Белово подсъдимия Найденов като Кмет на Община Белово с подсъдимия Варев като Председател на ОбС гр. Белово в съучастие не са изпълнили служебните си задължения относно условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, с цел да набавят за трето лице имуществена облага.
Сключеният договор касае покупко-продажба на 4000 дружествени дяла, представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на “Белтранс” ЕООД гр. Белово. От действията им са настъпили значителни вредни последици за Община Белово от имуществен характер с размер на 250 000 лв. Извършеното престъпление е свързано с приватизацията на общинска собственост, поради което и на основание чл.283а, т.1 във вр. с чл.282, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 от НК за подсъдимия Варев и чл.283а, т.1 във вр. с чл.282, ал.2 във вр. с чл.20, ал.4 от НК за подсъдимия Найденов са осъдени както следва:
- подсъдимия Варев на 3 години лишаване от свобода, глоба от 5000 лв. и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години.
- подсъдимия Найденов на 3 години лишаване от свобода, глоба от 5000 лв. и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години.
Двамата подсъдими са признати за виновни и в това, че на 11.03.2002г. съзнателно са сключили неизгодна сделка за Община Белово, от която са произлезли значителни вреди за Общината в размер на 250 000 лв., поради което и на основание чл.220, ал1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК за подсъдимия Варев и чл.220, ал1 във вр. с чл.20, ал.4 от НК за подсъдимия Найденов, ги осъжда както следва:
- подсъдимия Варев на 2 години лишаване от свобода и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години.
- подсъдимия Найденов на 2 години лишаване от свобода и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години.
На подсъдимия Варев е наложено общо наказание от 3 години лишаване от свобода, глоба от 5000 лв. и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от 5 години. На подсъдимия Найденов е наложено общо наказание от 3 години лишаване от свобода, глоба от 5000 лв. и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност за срок от 3 години като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от 5 години.
Подсъдимите Варев и Найденов са признати за невинни за престъпление по чл. 282, ал.2, пр.2 във вр. с чл.282, ал.1 и чл.26, ал.1 от НК (престъпление по служба).
Варев е оправдан по обвинението, че за периода м.май 2000г. – м.юни 2001г. в качеството си на Председател на Общински съвет гр. Белово е нарушил служебните си задължения като с подписа си е удостоверил действителността на 3 бр. решения на ОбС-Белово за разпореждане с общинска собственост, които не са били взети с необходимото мнозинство на повече от половината от общия брой на съветниците. Това са: Решение №75/23.05.2000 год. относно предоставяне за възмездно ползване на “Плувен комплекс” в м. “Топлата вода” край гр. Белово; Решение №141/28.12.2000 год. относно молби на граждани за частично изменение на застроителен и регулационен план на града за общински парцел; Решение №174/31.05.2001 год. относно актуализацията на месечна вноска за учредено право на ползване на “Плувен комплекс”.
Найденов е оправдан по обвинението, че за периода м. май 2000-м.юни 2001 год. в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Белово е нарушил служебните си задължения и е организирал изпълнението на 3 бр. решения на Общинския съвет, обявени за действителни от Председателя на ОбС-Белово.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив.

Връзки с обществеността, Sep 03, 09:49

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 26.06.2008

Днес, 26.06.2008 год. Пазарджишкият окръжен съд призна подсъдимия З. Г. от гр. Ракитово, на 24 години, за виновен в това, че на 24.02.2008 год. е нанесъл побой на майка си като й е причинил черепно-мозъчна травма с вътрешен кръвоизлив, довел до оток на мозъка. Вследствие на побоя жената е починала на 01.03.2008 год. в болница в гр. Пловдив. Осъден е на 10 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. З. Г. е осъден да заплати сторените по делото разноски в размер на 877.60 лв.
Производството е по реда на Глава 27 от НПК /съкратена процедура/ като е проведено предварително изслушване на страните, при което подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Присъдата може да се обжалва и простира в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив.

Връзки с обществеността, Sep 03, 09:49

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ЗА 2007 ГОДИНА

ДОКЛАД

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОС-ПАЗАРДЖИК
СПРАВКА ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИС
СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИС

Връзки с обществеността, Oct 07, 16:18

КОНКУРС

ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК
О Б Я В А
Окръжен съд гр. Пазарджик на основание чл.343, ал.1 ЗСВ обявява конкурс за длъжността „съдебен деловодител” във фирмено отделение на основание чл. 67 ал.1, от КТ – 2 щатни бройки.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – минимална степен на завършено образование – средно
2. Отлични машинописни и компютърни умения
3. Препоръчителен опит – 2 години като съдебен служител
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба за допускане до конкурс
2. Копие от диплом за образователна степен
3. Автобиография
4. Свидетелство за съдимост
5. Копие от трудова книжка
6. Документ за машинописна и компютърна квалификация
7. Медицинско свидетелство
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
І-ви етап - допускане до конкурс
ІІ-ри етап – събеседване с допуснатите до конкурса кандидати.
Срок за подаване на документи - 30 дни от датата на публикуване на обявата (до 05.02.2008 год.) в стая №34 ет.3 на Съдебната палата всеки работен ден от седмицата от 8.30 ч. до 17 часа.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при съд. администратор - стая № 34 ет.ІІІ.
Телефон за информация – 034/ 44-49-68 – съд. администратор Кацарова
И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: ПЕНКА ЯНЕВА

Връзки с обществеността, Jul 03, 11:01

OБУЧЕНИЕ ЗА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

През м. април Пазарджишкият Окръжен съд спечели Проект за частично финансиране на регионално обучение на съдилищата за 2007 година. Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Националния институт на правосъдието и Американската агенция за международно развитие.
От м. април до м. юни в Съдебната палата гр. Пазарджик и във Велинград се проведоха 3 обучения за съдии от Пазарджишкия съдебен регион на теми: “Множество престъпления. Проблеми по прилагането на чл.23-25 от НК”; “Финансови престъпления”; “Проект за нов ГПК”. Служителите от Окръжния съд и от четирите районни съдилища участваха в обучението “Конфликтите в работната среда и как да се справяме с тях”. Лектори бяха Иван Петков (преподавател в НИП), Мирослава Тодорова (съдия в СГС и преподавател в НИП), Никола Хитров (съдия от ВКС) и Дияна Велкова (психолог).

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:17

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ЗА 2006 ГОДИНА

Отчетен доклад
Вижте ТУК
Приложение №1
Вижте ТУК
Приложение №2
Вижте ТУК

Приложение №3
Вижте ТУК

Връзки с обществеността, Mar 26, 13:23

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ЗА 2006 ГОДИНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД За повече информация вижте ТУК
Годишен отчет За повече информация вижте ТУК
Приложение №2 За повече информация вижте ТУК
Справка за съдени лица За повече информация вижте ТУК
Справка за дейността на съдилищата За повече информация вижте ТУК
Отчет за дейността на СИС За повече информация вижте ТУК
Справка за дейността на СИС За повече информация вижте ТУК

Връзки с обществеността, Mar 26, 13:24

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА ЗА 2006 ГОДИНА

Отчетен доклад Вижте ТУК
Годишен отчет Вижте ТУК
Отчет за дейността на ДСИ Вижте ТУК
Приложение №4 Вижте ТУК

Връзки с обществеността, Mar 26, 13:24

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2006 ГОДИНА

Oтчетен доклад Вижте ТУК
Годишен отчет за 2006 година Вижте ТУК
Отчет за дейността на ДСИ Вижте ТУК
Приложение №4 Вижте ТУК
Справка Вижте ТУК

Връзки с обществеността, Mar 26, 13:24

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД ЗА 2006 ГОДИНА

Отчетен доклад за 2006 година на Велинградския районен съд ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК
Доклад за работата на съдебно-изпълнителна служба ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК
Отчет за дейността на СИС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК
Приложение 4 За повече информация вижте ТУК
Приложение 3 За повече информация вижте ТУК

Връзки с обществеността, Mar 26, 13:23

Отчет за дейността на Пазарджишкия окръжен съд за първото полугодие на 2006 година

В Окръжен съд – Пазарджик за периода 1 януари – 30 юни 2006 година като първа инстанция са разгледани общо 65 наказателни дела, от които 37 бр. дела са новообразувани, а останалите са несвършени от предходния отчетен период.
От свършените наказателни дела от общ характер с постановена по тях присъда са 37 бр. като най-голям е процентът на т.нар. общоопасни престъпления – придобиване и разпространение на наркотични вещества. 9 дела са прекратени, в т.ч. 4 са завършили със споразумение. Останалите несвършени дела в края на периода са 18.
Общият брой на съдените лица е 59 като един от обвиняемите е оправдан. Осъдените за различни престъпления са 45. На 30 обвиняеми е наложено наказание „Лишаване от свобода” до 3 години, в т.ч. и 21 условни присъди. Наказание „Лишаване от свобода” от 3 до 10 години е постановено на 12 лица. Двама от осъдените са получили присъда „Лишаване от свобода” от 10 до 30 години. На един подсъдим е наложено друго наказание.
Пълният текст можете да прочетете тук

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:18

Пътеводител на гражданина в съдебната система

След „Медийна стратегия на Пазарджишки съдебен регион” и двете информационни дипляни, „Пътеводител на гражданина в съдебната система” е последното издание, което излиза в рамките на проект „Отворен съд”. То е предназначено за граждани, които по различен повод имат интерес да получат информация за съдебната ни система. Целта на изданието е да направи по-прозрачни и разбираеми за гражданите съдебните процедури, да им спести излишните въпроси и притеснения. Наръчникът е представен на достъпен и разбираем език като същевременно е запазен присъщият за наказателния, за гражданския процес и въобще за правото изказ.
Връзки с обществеността, Feb 27, 14:22

Приключи дейността на пресаташето по проект „Отворен съд”

Пресаташето на Окръжен съд - Пазарджик Маринела Чавдарова отчете дейността си пред медиите в последния ден на своята дейност в рамките на проект „Отворен съд”. Редовни прессъобщения до медиите, пресконференции, справки по дела, подготовка на информационни издания, Медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки съдебен регион, Дни на отворените врати за учащи, посещения и запознаване с дейността на Районните съдилища в съдебния регион, събиране на материал за сайта на Окръжен съд - Пазарджик и постоянен контакт с медиите - всичко бе отчетено подробно с цифри и срокове. Тя благодари на ресорните репортери за съдействието и помощта, която са й оказвали през цялото време, а на въпроса дали оттук-нататък Окръжен съд ще има пресаташе отговори, че това ще стане ясно през месец септември.
Проект „Отворен съд” се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с Окръжен съд - Пазарджик, в рамките на Инициатива за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие и продължи девет месеца.

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:22

Анкета сред гражданите на Пазарджик

Анализ на Анкета,
проведена в периода 1.07 - 28.07. 2006 г.

На територията на град Пазарджик в периода 1.07 - 28.07. 2006 г. се проведе социологическо проучване на общественото мнение за съда като институция и информираността на гражданите за дейността му. То е в рамките на проект „Отворен съд”, който се реализира от Фонд за превенция на пресъпността - ИГА и Окръжен съд - Пазарджик. След проведената през месец януари тази година входяща анкета, това е втората анкета, която цели да проучи дали са настъпили промени в нагласите на обществото спрямо съда. Интервюирани са 100 респондента в самия град.

На първия въпрос:
Прозрачна ли е съдебната ни система в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
- 3% считат, че е прозрачна и реагира своевременно на жалбите и сигналите на гражданите;
- 40% отговарят - Да, но само в отделни случаи;
- 23% - Не, но все пак си върши работата ;
- с категорично - Не отговарят 20% от запитаните;
- 14 % - Не могат да преценят.
От изложените данни се вижда, че общо 43 % считат, че съдебната ни система реагира своевременно на жалбите и сигналите на гражданите. Не е малък и процентът на тези, които отговарят негативно, но все пак смятат, че тя си върши работата - 23%. Или общо 63% от всички запитани не отричат, че съдът си върши работата. 20% от запитаните са категорични, че съдът не работи прозрачно и не реагира своевременно.
Сравнението с входящата анкета (проведена през месец януари), където нито един гражданин не е отговорил категорично позитивно, говори за леко повишение на доверието в съда ; От 34% на 20 % е спаднал процентът на тези, които категорично не одобряват работата на съда; От 33% на 23% е спаднал процентът на тези, които не са настроени особено позитивно към съда, но все пак смятат, че той си върши работата. Пълният текст можете да прочетете тук

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:22

Семинар в Пловдив събра съдии и журналисти

От 25 до 27 април в Пловдив се проведе семинар, в който взеха участие съдии от районни и окръжни съдилища от цяла България и журналисти от съответните региони. Събитието беше реализирано с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие. Паралелно се проведоха две обучения. Съдиите се учеха как да организират ефективни медийни отношения, как да се справят в кризисни ситуации, как се разработва медийна стратегия. Лекции изнесоха Нери Терзиева, Мария Матева и Петко Георгиев. Съдия Теодора Стамболова от Софийския Апелативен съд представи пред журналистите Практически наръчник по наказателно право, предназначен за улеснение на неюристите. Участниците в семинара посетиха и студиото на Пловдивската обществена телевизия, където гледаха телевизионна възстановка на съдебен процес и обсъдиха програмата с продуцентите.
(На сн.- Пазарджишката група беше най-представителна)

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:21

Дни на отворените врати в Окръжен съд - Пазарджик

В Окръжен съд - Пазарджик се проведоха първите Дни на отворените врати. Ученици от 9 „г” клас на Езикова гимназия „Бертолт Брехт” и 11 клас на СОУ "Г.Брегов"– Пазарджик в два поредни дни посетиха съдебни заседания. Учащите бяха запознати със структурата на съдебната система в България и правилата за поведение в съда и в съдебната зала. На всички беше раздадена брошура с информация за функциите на Окръжен съд – Пазарджик. Младите хора с интерес наблюдаваха наказателните дела.След приключване на съдебните заседания и след прочитане на присъдата учениците имаха възможност да разговарят със съдията – докладчик, съдебните заседатели и прокурорите по делата и да задават въпроси.
Целта на инициативата е да се повиши правната култура на младите хора, както и да им се въздейства възпитателно.
През следващите два месеца в рамките на проект „Отворен съд”, Програма „Инициатива за укрепване на съдебната система , ще се проведат още четири такива информационни изяви с учащи. Финансирането на проекта се осъществява от Американската агенция за международно развитие(ААМР).

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:18

Официално откриха новата съдебна палата на Районен съд - Велинград

На 19.04.06 г. във Велинград официално беше открита съдебната палата. Тържеството започна в 10.30 ч. с встъпителни думи на г-н Веселин Петричев – председател на Районен съд - Велинград. Тържествени слова произнесоха министърът на правосъдието Георги Петканов и председателят на Окръжен съд – Пазарджик Георги Шопов. Присъстваха и членове на Висшия съдебен съвет на република България, както и зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева.
"Професионализмът и безкомпромисността вече са на мода дори в консервативна система като съдебната власт" - заяви на тържеството министър Петканов. - "Реформата в съдебната система в пълна сила важи не само за дейността на магистратите, но и за работата на цялата съдебна администрация. Хората трябва да получават бързо и качествено справки и услуги, които са им необходими" - допълни министър Петканов.
За модернизирането на съществуващите помещения и изграждането на нов блок са вложени 1,5 млн. лв. В двете зали за съдебни заседания има видеонаблюдение и възможност за мултимедийно представяне на доказателства по делата. На входа е монтиран детектор за метал.
В конферентната зала на парк-хотел „Олимп” се проведе открито заседание на ВСС, в което участие взеха всички негови членове. В дневния ред бяха включени въпроси от организационен характер. От 13.00 ч. се състоя брифинг, ръководен от проф. Александър Воденичаров, член на ВСС и председател на комисията по „Връзки с обществеността”.

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:21

Съдии от Пазарджишки съдебен регион се обучаваха на работа с медиите

Двудневен семинар за съдии на тема „Работа с медиите. Разработване на Медийна стратегия на Пазарджишки съдебен регион” се проведе на 6 и 7 април във Велинград. Семинарът е в рамките на проект „Отворен съд”, програма „Инициатива за укрепване на съдебната система” и се реализира с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие. Организатори на проявата са Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Окръжен съд - Пазарджик. Участие в нея взеха председателят на Окръжен съд - Пазарджик Георги Шопов, председателите на Районните съдилища на Пазарджик - Александър Александров, на Пещера - Стефка Стайкова, на Панагюрище - Цвятко Мангов и на Велинград - Веселин Петричев. Общо 21 съдии от Пазарджишки съдебен регион участваха в семинара. Програмата „Инициатива за укрепване на съдебната система” беше представена лично от нейния директор Кен Стюарт. На умения за работа с медиите магистратите бяха обучавани от Петко Георгиев - журналист от Центъра за радио- и телевизионно обучение „Pro Media”. Съдиите научиха важни правила за медийно поведение. Медийните стратегии и практиката на Окръжните съдилища на Варна и Габрово бяха презентирани от пресаташетата им. Семинарът завърши с приемане Медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки съдебен регион, която в най-скоро време ще бъде тиражирана.
Връзки с обществеността, Feb 27, 14:18

Годишният отчетен доклад на Пазарджишки съдебен регион - представен пред медиите

В петък в Зала №1 на Съдебната палата в Пазарджик на специална пресконференция председателят на Окръжния съд Георги Шопов представи пред медиите Годишния отчет на Пазарджишки съдебен регион. Участие в медийната изява взеха и председателите на Районен съд - Пазарджик, Александър Александров, Районен съд - Велинград, Веселин Петричев, Районен съд - Панагюрище, Цвятко Мангов и Районен съд - Пещера, Стефка Стайкова.
В Окръжен съд - Пазарджик за 2005 г. броят на съдените лица е 152, осъдените са 140, а на 12 лица е постановена оправдателна присъда. Присъда до 3 години лишаване от свобода е постановена на 98, от които на 69 подсъдими е постановена условна присъда. Лицата, осъдени на лишаване от свобода от 3 до 15 години, са 31. С присъда от 10 до 30 години лишаване от свобода са 5-ма.
В Районен съд - Пазарджик за 2005 г. броят на съдени лица е 1396, осъдените са 1320, 58 са оправданите. 116 са съдените непълнолетни. Присъда до 3 година лишаване от свобода е постановена на 981, от които 602 са осъдени условно. На лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 22. Глоба е наложена на 231; пробация – на 72.
В Районен съд – Велинград:
- Съдени лица – 259;
- Оправдани – 20;
- Осъдени – 239;
- Непълнолетни съдени лица – 12;
- Присъда до 3 години – 167, в т.ч. условно - 134;
- Присъда от 3 до 15 години – 3;
- Глоба – 16;
- Пробация – 45;
В Районен съд – Пещера:
- Съдени лица – 257;
- Оправдани – 20;
- Осъдени – 237;
- Непълнолетни съдени лица – 20;
- Присъда до 3 години – 136, в т.ч. условно - 88;
- Присъда от 3 до 15 години – 6;
- Глоба – 44;
- Пробация – 36.
В Районен съд – Панагюрище
- Съдени лица – 127;
- Оправдани - 4
- Осъдени – 117;
- Непълнолетни съдени лица – 14;
- Присъда до 3 години - 90 в т.ч. условно – 75;
- Присъда от 3 до15 г. – 4;
- Пробация – 7.

Връзки с обществеността, Feb 27, 14:23

Интернет страницата на Окръжен съд – Пазарджик е открита за посещение

Интернет сайта на Окръжен съд – Пазарджик беше представен на медиите в последния ден на месец февруари. Около месец след пресконференцията за представяне ПР-а на институцията и три месеца след началото на проекта „Отворен съд”, Пазарджишкият окръжен съд вече има отворена врата за любознателните интернет читатели. Журналистите бяха запознати подробно от пресаташето Маринела Чавдарова със структурата и съдържанието на сайта, както и целите, които си поставя проекта за популяризиране дейността на институцията. Те споделиха някои свои виждания и предложения за развитието на страницата и усъвършенстването й във времето. Особен интерес предизвика рубриката „История”, разработена благодарение на библиографска справка, предоставена от отдел „Краезнание” на Регионалната библиотека в Пазарджик.
Връзки с обществеността, Feb 27, 14:17

Обучение за пресаташета към съдилищата

От 9 до 11 февруари 2006 г. в комплекс “Фенерите”, с. Кметовци, община Габрово, се проведе семинар на тема „Съдът и медиите” с основна цел медийно обучение на пресаташета към съда. Семинарът беше организиран от проект „Инициатива за укрепване на съдебната система”, с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие. Засегнати бяха следните теми: Управление на отношенията на съда и медиите на национално ниво; Правила за работа с журналистите; Гледните точки на журналистите; Съдебна телевизия и възстановка на процеси; Информационен център; Работа с медиите; Национална конференция на съдиите; Планиране на събитие; Работа по ГПК през 2005 и Работа по НПК през 2005 г. Споделен бе и опитът на Австрия и Испания в отношенията между съда и медиите. В семинара взеха участие Марк Уест, съветник по връзки с обществеността към ИУСС, съдия Щефан Вегшайдер, австрийски проект по ФАР, съдия Хосе Морено, испански проект по ФАР, Мария Матева, медиен експерт към ИУСС, Мария Карагьозова, кординатор ИУСС и пресаташета на различни съдилища в България.
Връзки с обществеността, Feb 27, 14:18

Стартира проект „Отворен Съд”

Днес в кабинета на председателя на Окръжен Съд, Пазарджик – Георги Шопов се състоя първата пресконференция по проект „Отворен Съд” – проект на Фонд ИГА и Окръжен съд, част от Инициатива за укрепване на съдебната система, финансирана от Американската агенция за международно развитие (ААМР). Председателят на Окръжния съд откри пресконференцията и аргументира необходимостта от реализацията на подобен проект, като очерта основата цел на проекта - да се повиши обществената информираност за работата на съдилищата в Пазарджишкия съдебен регион и да се създадат ефективни канали за комуникация с широката общественост. Георги Шопов посочи взаимоотношенията между Окръжен Съд и Фонд ИГА като пример за добро взаимодействие. Димитър Русинов – програмен директор на Фонд ИГА и ръководител на проекта и Марина Манолчева – изпълнителен директор на Фонд ИГА представиха проекта пред медиите и отговориха на въпросите на репортерите. До 21 декември ще подават документи кандидатите за длъжността PR на Окръжен съд – Пазарджик, след което петчленна комисия ще избере бъдещия медиен представител на Съда.
Връзки с обществеността, Nov 22, 17:06