Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура.
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
         
        Прессъобщения:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 12 АВГУСТ
[За повече четете...]
Начало
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
 

Добре дошли в страницата на
Окръжен съд Пазарджик.

„Прочее, нека тези, които влизат в този храм на Темида никога да не забравят, че на везните й се претеглят не само постъпките на гражданите в нашата страна, но и тези на съдията . . .
Нека тук магистратът, подпомогнат от адвоката, при взаимно доверие и респект, с достойнство и чест, без страст и без страх, неотклонно изпълнят дългът си пред закона и съвестта си и нека възвеличим доброто име на България.”

   Из речта на председателя на Областния съд

   при освещаването на Съдебната палата

   на 31 октомври 1938 г.

 
   

___________________________Проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета 
за международно сътрудничество по дела в българските съдилища"
повече >>
Договор с рег.№С11-24-5 от 11.06.2012г.

       Новини и съобщения


Анкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите
Попълнени анкетни карти могат да бъдат предоставяни в срок до 20.12.2014 г. на административния секретар на ОС - Пазарджик, ет.3, ст.34 за изпращането им във ВСС.

Съгласно заповед № 360/24.06.2014год. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Пазарджик, на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и чл.329 от ЗСВ през съдебната ваканция от 15.07.2014год. до 01.09.2014 год. в Окръжен съд – Пазарджик ще се разглеждат следните дела:
1. Наказателни дела, по които има постоянна мярка за неотклонение «Задържане под стража»;
2. Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3. Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4. Дела по несъстоятелност;
5. Дела по Закона за защите от домашното насилие;
6. Дела, по които закон предвижда раглеждането в срок, по-кратък от един месец;
7. Дела за осиновяване на дете;
8. Други дела – граждански и наказателни, по преценка на административния ръководител на съда;

ВАЖНО!!!
Считано от 01.06.2014г. всички банкови сметки на Окръжен съд Пазарджик в Уникредит Булбанк АД ще бъдат закрити!
Уведомяваме ви, че съгласно писмо изх.№61-00-49 от 30.05.2014г. на Министерство на финансите, Общинска банка АД ФЦ Пазарджик е разкрила сметки на Окръжен съд гр.Пазарджик, както следва:
BIC: SOMBBGSF
Банкова сметка за внасяне на държавни такси и глоби:
Транзитна сметка: IBAN: BG88 SOMB 9130 3156 9437 01
Банкова сметка за депозити на вещи лица, свидетели, частни суми (гаранции):
Набирателна сметка: IBAN: BG09 SOMB 9130 3356 9437 00


На основание чл.4 от ЗОПБ Окръжен съд Пазарджик преминава към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства – без банкови комисиони и такси . Държавни такси, отнасящи се за Окръжен съд Пазарджик, могат да се внасят в гражданско деловодство–стая №41 и във фирмено деловодство–стая №73. Заплащането на таксите се извършва чрез терминални устройства ПОС с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
ВАЖНО! От м.януари 2013 год. телефоните на Окръжен съд - Пазарджик са променени. Новите телефонни номера на деловодствата и съдебните служби са поместени в раздел КОНТАКТИ от менюто.

Годишен доклад за дейността на Окръжния съд и Районните съдилища в Пазарджишкия съдебен окръг-2013г.


___________________________